Termo energija

TEB predčasno dodeljen Napredi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Iz termoelektrarne Brestanica so sporočili, da je bila s strani revizorke Inštituta Ekvilib izvedena revizija certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki po novem vključuje tudi področje usklajevanja zasebnega, poklicnega in družinskega življenja. Zaradi uspešnega in aktivnega izvajanja različnih ukrepov je bil podan predlog, da se jim dodeli Napredni cetrifikat Družebno dogovoren delodajalec, kar letno dni pred rokom.

TEB predčasno dodeljen Napredi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

V zadnjem času je družbena odgovornost podjetij postala ključni dejavnik, ki ne le izboljšuje podobo podjetja, ampak tudi prispeva k boljšemu delovnemu okolju in zadovoljstvu zaposlenih. TEB, podjetje, ki že vrsto let postavlja standarde na tem področju, je ponovno dokazalo svojo predanost in učinkovitost z nedavnim prejemom Naprednega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) kar eno leto pred načrtovanim rokom.

TEB učinkovito izvajal vse ukrepe
Iz nedavne revizije in pregleda ukrepov, ki so bili izvedeni v podjetju, je razvidno, da TEB ni zgolj sledil načrtom, ampak je aktivno in učinkovito izvajal vse sprejete ukrepe. Podporne aktivnosti so bile primerno uvedene, temeljni in dodatni ukrepi so se v obdobju poročanja izvajali brezhibno, z natančnim spremljanjem njihove učinkovitosti. V letošnjem letu je bila posebna pozornost namenjena tudi usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih, pri čemer se je TEB izkazal kot zgledno podjetje. Zasluženo so že od leta 2013 nosilci certifikata Družini prijazno podjetje, kar poudarja njihovo dolgoletno zavezo k izboljšanju delovnih pogojev in spodbujanju dobrega počutja zaposlenih.

Primer dobre prakse: Informativen intranet
Kot primer odličnosti in dobrega upravljanja je bil izpostavljen TEB-ov intranet, ki služi kot platforma za deljenje pomembnih informacij, vključno s temami s področja družbene odgovornosti. Ta pristop ne samo da spodbuja transparentnost in odprt dialog znotraj podjetja, ampak tudi krepi občutek pripadnosti in skupnosti med zaposlenimi. Predčasna pridobitev Naprednega certifikata DOD po mnenju revizorke ni bila naključje, ampak rezultat zglednega vodenja projekta in zavzetega dela na področju družbene odgovornosti. TEB s svojim pristopom in izvedbo ukrepov postavlja visoke standarde, ki služijo kot inspiracija in vzor drugim podjetjem. Skozi svoje delovanje dokazujejo, da je možno uspešno poslovanje združiti z etičnimi načeli in pozitivnim vplivom na družbo.


 

Mare Bačnar
O avtorju