Termo energija

TEB pristopa k certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec

V TEB so vstopili v postopek pridobivanja pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v družbi in v odnosu do zaposlenih. 

TEB pristopa k certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat zajema štiri področja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, varnost in zdravje pri delu, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter medgeneracijsko sodelovanje. Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na štirih področjih certifikata. V TEB so se v prvi fazi odločili za področje 1, ki zajema izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti, vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih, s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu. Avgusta je bila imenovana projektna skupina različnih predstavnikov, ki bodo pokrivali nabor ukrepov za vpeljavo v svoje delovanje. Vsako prijavljeno podjetje, tudi TEB, mora med izbrane ukrepe vključiti vse temeljne ukrepe:

 

Organizacijsko upravljanje:

 • tim ali pooblaščenec/ka za družbeno odgovornost podjetij,
 • zaveza vodstva družbeni odgovornosti,
 • poročanje in spremljanje DO aktivnosti,
 • identifikacija deležnikov (zainteresiranih strani),
 • politika izklapljanja elektronskih naprav,
 • varčna osvetlitev.

 

Medgeneracijsko sodelovanje:

 • izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja,
 • zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine.

 

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:

 • pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev,
 • spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih.

 

Zdravje in varnost na delovnem mestu:

 • zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov,
 • sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu.
 •  
 •  

Poleg temeljnih so v TEB izbrali še dodatne ukrepe z A in B liste, ter pripravljajo načrt njihove implementacije. Cilj izbranih ukrepov je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja na področju odgovornosti do zaposlenih. Po pridobitvi pristopnega certifikata se letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z načrtom implementacije. Če so bili cilji doseženi, organizacija pridobi napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (mb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju