Termo energija

TEŠ iz naslova dobave toplote ne ustvarja dobička

Termoelektrarna Šoštanj Šaleški dolini dobavlja toplotno energijo po regulirani ceni in iz tega naslova ne ustvarja dobička oziroma pokriva le stroške proizvodnje.

TEŠ iz naslova dobave toplote ne ustvarja dobička

Iz termoelektrarne Šoštanj, so sporočili, da je cena toplotne energije, ki jo TEŠ proizvaja za Šaleško dolino, regulirana s strani Agencije za energijo na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Prodajna cena toplotne energije se določi na podlagi zadnjega izvedenega nakupa emisijskih kuponov in je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela. Cena toplotne energije se je v letu 2023 gibala od 45,9 EUR/MWh v januarju, 50,3 EUR/MWh (februar-april) do 51,3 EUR/MWh, kolikor je znašala od maja do decembra 2023.
TEŠ mora za vsako najavo spremembe cene sicer dobiti potrditev Agencije za energija, pri čemer je prvega januarja letos na Agencijo za energijo oddala vlogo za spremembo cene toplotne energije, in sicer naj bi se ta celo znižala in znašala 48,38 EUR/MWh, kar je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju  določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023. To bo v prihodnje tudi razvidno iz cene variabilnega dela toplotne energije. V Teš ob tem še enkrat poudarjajo, da TEŠ fiksnega dela prodajne cene toplotne energije ni spreminjal in dodajajo, da je proizvodnja toplotne energije v TEŠ varna in zanesljiva in kadar ne obratuje nobeden od premogovnih blokov, jo termoelektrarna zagotovi z zagonom plinskih turbin. 

V letu 2023 je TEŠ proizvedel in prodal 305,4 GWh toplotne energije, proizvedene iz 85 odstotkov premoga, 14 odstotkov plina in 1 odstotek biomase. V strukturi prodajne cene toplotne energije predstavljajo stroški energentov približno 44 odstotkov, stroški emisijskih kuponov približno 39 odstotkov in fiksni stroški 17 odstotkov. Na pristojna ministrstva so tudi skupaj z lastnikom, lokalnimi skupnostmi ter velenjskim komunalnim podjetjem, že v letu 2022 naslovili pobudo za izredno dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije, a zaenkrat žal neuspešno.
Ob tem v TEŠ še izpostavljajo, da toplotna energija, ki jo zagotavlja TEŠ, ni odpadni produkt. Para, ki jo uporabljajo za proizvodnjo toplote za Komunalno podjetje Velenje, se tako ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije. TEŠ za proizvedeno toplotno energijo zaračuna strošek goriva v deležu odvzete pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov za daljinsko ogrevanje. Glede na porabljeno količino premoga za to paro se morajo skladno z direktivo obračunati tudi emisijski kuponi za proizvedeno količino CO2. Za vso uporabljeno lesno biomaso nakup emisijskih kuponov ni potreben, kar je upoštevano pri deležu  za odvzeto paro, torej tudi pri ceni toplotne energije. 

Brane Janjič
O avtorju