Termo energija

TEŠ po remontu še z boljšim izkoristkom

Z digitalizacijo bloka 6 v TEŠ naj bi dosegli izboljšanje izkoristka za odstotno točko, s tem pa tudi manjšo porabo premoga in posledično dodatno zmanjšanje emisij.

TEŠ po remontu še z boljšim izkoristkom

Šesti blok v termoelektrarni Šoštanj predstavlja tehnološko in ekološko najnovejše stanje tehnike oziroma tako imenovano »BAT – best available technology«. Neto izkoristek bloka 6, ki se ponaša tudi z veliko stopnjo zanesljivosti, tako pri polni moči znaša več kot 42 odstotkov, povprečni neto izkoristek obratovanja pa 40 odstotkov. Kot rečeno, sodi obratovanje bloka 6 med zanesljivejše, povprečna razpoložljivost bloka 6 pa v zadnjih treh letih presega 97,4 odstotka, kar je primerljivo z najsodobnejšimi elektrarnami. 
Kljub temu, si v Šoštanju prizadevajo, da bi obratovalne parametre še izboljšali, saj ti posredno vplivajo tudi na nižje emisije CO2. Vzporedno z rednim remontom bloka 6, ki so ga v Šoštanju uspešno zaključili minuli četrtek, tako poteka tudi digitalizacija bloka 6, s katero naj bi predvidoma dosegli še boljšo razpoložljivost in tudi za odstotno točko izboljšali neto izkoristek. To hkrati pomeni tudi za približno 2,5 odstotka manjšo porabo premoga za enako količino proizvedene električne energije in za prav toliko nižje emisije CO2, kar, kot pravijo v TEŠ, ob vse višjih cenah emisijskih kuponov prinaša tudi ugodne finančne učinke. Blok 6 je sicer že z nadomestitvijo dotrajanih blokov 1,2,3 in 4 zagotovil bistveno znižanje emisij CO2 in drugih onesnaževal ter se lahko po izkoristku in emisijah postavi ob bok najsodobnejšim evropskim termoelektrarnam.

Brane Janjič
O avtorju