Okolje

Tesnejše sodelovanje sektorjev ključnega pomena za doseganje podnebnega cilja 1,5 °C

Novo poročilo Mednarodne agencije za energijo, ki ga je pripravila v sodelovanju z Mednarodno agencijo za obnovljivo energijo in Okvirno konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ugotavlja, da morajo države okrepiti mednarodno sodelovanje na področju tehnologij in trgov za sektorje, kot so energija, transport, industrija, zgradbe in kmetijstvo.

Tesnejše sodelovanje sektorjev ključnega pomena za doseganje podnebnega cilja 1,5 °C

Nezadosten napredek pri prehodih na čiste tehnologije in trajnostne rešitve v zadnjem letu poudarja potrebo po močnem in ciljno usmerjenem mednarodnem sodelovanju v sektorjih z visokimi emisijami, da bi zagotovili hitrejši, lažji in cenejši prehod v za vse. Poročilo kaže, da dosedanja prizadevanja za čisto energijo in trajnostne rešitve, čeprav se izboljšujejo, še ne zagotavljajo ravni naložb in uvajanja novih tehnologij, potrebnih za doseganje mednarodnih podnebnih ciljev. Zato vlade poziva, naj okrepijo sodelovanje ključnih področij – kot so standardi in predpisi, finančna in tehnična pomoč ter ustvarjanje trga –, da bi spodbudili zeleni prehod. 

Poročilo, ki je bilo objavljeno na predvečer podnebnega tedna v New Yorku, preučuje dosežen napredek in ukrepe, potrebne za doseganje cilja, zaveze, ki jo je podpisalo 48 držav, ki predstavljajo skoraj 80 odstotkov svetovne gospodarske proizvodnje, odkar je bila prvič objavljena na COP26 leta 2021 in, ki je januarja 2023 in je vezana na podnebni vrh COP28, ki bo letos potekal v Dubaju. 
Namen letnega poročila je uskladiti ukrepe držav, da bi čiste tehnologije in trajnostne rešitve postale cenovno najbolj sprejemljiva, dostopna in privlačna možnost v vsakem od petih ključnih sektorjev: energetiki, cestnem prometu, industriji jekla in vodika ter kmetijstva. Vsebina poročila je bila letos razširjena in zajema tudi področje stavb in industrije cementa. Skupaj je omenjenih sedem sektorjev odgovornih za več kot 60 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, medtem ko se kmetijski sektor osredotoča tudi na vprašanja prilagajanja na podnebne spremembe, naravo in prehransko varnost.

Drugo letno poročilo ocenjuje napredek, dosežen na prednostnih področjih mednarodnega sodelovanja od leta 2022 dalje, in državam predlaga vrsto priporočil. Med drugim, naj sodelujejo v vsakem sektorju, da bi v naslednjem desetletju pomagale zmanjšati emisije in preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb. Poročilo kaže, kako se prehod na čisto energijo in trajnostne rešitve v številnih sektorjih pospešujejo. To še zlasti velja za širitev tehnologij, kot so električna vozila in sončna energija. Poročilo navaja, da naj bi električna osebna vozila leta 2023 predstavljali 18 odstotkov celotne prodaje vozil, medtem ko naložbe v tehnologije čiste energije močno prehitevajo porabo fosilnih goriv. Toda v drugih sektorjih z visokimi emisijami in v sektorjih, ki je emisije težko zmanjšati, kot so jeklarstvo, področje vodika in kmetijstvo, kljub spodbudnemu napredku na nekaterih področjih, prehod ne poteka dovolj hitro. 
Priporočila, ki jih podaja poročilo, zajemajo finančno pomoč, raziskave in razvoj, ustvarjanje povpraševanja, infrastrukturo, standarde in trgovino, da bi pospešili prehod v vsakem sektorju. Usklajeni ukrepi v vsakem od sedmih sektorjev bodo pomagali spodbuditi naložbe in lahko ustvarili ekonomijo obsega, ki je potrebna za znižanje cen ključnih tehnologij in rešitev za trajnostno kmetijstvo.

Poročilo ugotavlja, da je bil v zadnjem letu dosežen le skromen napredek pri krepitvi mednarodnega sodelovanja na področjih, kjer je to najbolj potrebno. Napredek je bil dosežen pri razširitvi finančne pomoči državam v razvoju v nekaterih sektorjih ter pri skupnih raziskovalnih in razvojnih pobudah. Vendar je potreben veliko večji napredek pri usklajevanju politik za ustvarjanje povpraševanja po čistih tehnologijah in pri vzpostavljanju dialoga o trgovini v sektorjih, kjer bo to verjetno ključnega pomena za prehod. V večini sektorjev sodelovanje v vodilnih pobudah za praktično sodelovanje še vedno zaostaja za večino svetovnega trga.
Poročilo navaja, da je potrebna večja politična zavezanost za napredek od mehkejših oblik sodelovanja, kot je izmenjava najboljših praks, k tesnejšim oblikam, kot je uskladitev standardov in politik, kar lahko prinese večje koristi pri mobilizaciji naložb in pospeševanju izvedb le-teh.

Polona Bahun
O avtorju