Hidro energija

Težave na območju MHE Ceršak na Muri

V noči na nedeljo je zaradi erozijskega delovanja letošnjih izredno visokih voda prišlo do porušitve dela prelivnega zidu med dovodnim kanalom male hidroelektrarne Ceršak in strugo reke Mure. 

Težave na območju MHE Ceršak na Muri

Kot so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor, sama porušitev nima negativnega vpliva na varnost okoliških prebivalcev, kljub temu pa opozarjajo, da je zadrževanje na poškodovanem območju lahko nevarno, saj lahko pride do nadaljnje erozije in rušitve brežine. Vodstvo in strokovnjaki Dravskih elektrarn Maribor so si razmere že ogledali in se tudi že lotili sanacijskih aktivnosti, pri čemer MHE Ceršak do zaključene sanacije ne bo obratovala. Iz Dravskih elektrarn so še sporočili, da bo zaradi odtekanja vode v strugo vodostaj v dovodnem kanalu zelo znižan.

MHE Ceršak je sicer ena najstarejših manjših elektrarn na reki Muri, saj je začela obratovati že davnega leta 1936, in sicer so jo takrat zagnali za zagotavljanje električne energije bližnji Tovarni lesovine in lepenke, pozneje preimenovane v tovarno Paloma. Večja obnova elektrarne je bila izvedena proti koncu 90. let, ko so v okviru manjše rekonstrukcije ločili turbino proizvajalca Voith in jo priključili na novo vgrajeni asinhronski generator. Jeseni leta 1999 se je zaradi spodjedanja temeljev porušil osrednji del odvzemnega jezu. Na njem so bili izvedeni nujni sanacijski ukrepi za zagotavljanje njegove osnovne funkcije. 
Na hidroelektrarni se nato, razen nujnih vzdrževalnih del in manjših nadgradenj, niso zgodile večje spremembe do leta 2005, ko je prešla v lastništvo DEM, ki je obnovila strojnično zgradbo in obstoječe naprave ter izvedla priključitev elektrarne na 20 kV distribucijsko srednje napetostno omrežje. V današnjem času je obratovanje elektrarne avtomatizirano, pri čemer si v Dravskih elektrarnah že kar nekaj časa prizadevajo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izpeljavo njene temeljite obnove.
 

Brane Janjič
O avtorju