e-mobilnost

Trajnostno povezani na Tednu mobilnosti

Evropski teden mobilnosti bo pod sloganom Trajnostno povezani potekal med 16. in 22. septembrom.

Trajnostno povezani na Tednu mobilnosti

Tudi tokrat bodo na tednui mobilnosti spodbujali k povezovanju s trajnostnimi oblikami mobilnosti, kot so kolesarjenje, hoja in uporaba javnega prevoza, ter k zmanjševanju avtomobilskega prometa. Osredotočili se bodo na mlade in k vzpostavitvi dialoga z njimi povabili odločevalce na občinski ravni. Pretekli Evropski teden mobilnosti je postavil rekord v številu sodelujočih občin in Slovenijo s tem uvrstil na 11. mesto glede na številčnost udeležbe: v projektu je namreč sodelovalo kar 84 od skupaj 212 slovenskih občin. Sedem od njih – Celje, Gornja Radgona, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Nova Gorica – je sodelovalo vsa leta od njegovega začetka. Leto 2022 je Evropsko leto mladih, tudi zato bo ETM letos posebej nagovoril posameznike, stare med 15 in 29 let. Mlade bodo občine, sodelujoče v Evropskem tednu mobilnosti, povabile k dialogu in organizirale aktivnosti, kjer bodo lahko izpostavili svoje težave oziroma predloge rešitev na področju mobilnosti.

V Ljubljani je včeraj potekala 6. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, ki je več kot 100 udeleženim strokovnjakom s področja trajnostne mobilnosti odprla prostor za pogovor o izzivih in možnih rešitvah upravljanja mestne logistike. Ena od delavnic, izvedena na konferenci, je obravnavala tudi izvedbo letošnjega ETM in vključevanje mladih v načrtovanje prometa v občini. Državni sekretar z ministrstva za infrastrukturo Aleš Mihelič je na konferenci dejal, da bomo le s skupnimi močmi lahko začeli spremembe v razvoju prometnega sistema, ki mora postati bolj trajnosten in ljudem prijaznejši, obenem pa imeti tudi manjši vpliv na okolje. Veseli se, da je tudi sodelovanje na ETM potrdilo že več kot 50 občin in jih vabi, da se pobudi pridružijo v čim večjem številu, da bo dogodek, tako kot pretekla leta, uspešen ter ploden. Letošnje leto je v EU leto mladih, zato se bodo tudi v okviru ETM osredotočili na mlade med 15. in 29. letom starosti, seveda tudi na vse ostale mlade ter malenkost starejše, ki jih bomo skušali pritegniti k tvornemu sodelovanju procesa spreminjanja potovalnih navad. Ne le infrastruktura, ključne so tudi naše potovalne navade. Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko je povedal, da imamo v Sloveniji že ves čas jasen trend rasti prometa, ki nam ga do zdaj še ni uspelo zaustaviti, kaj šele obrniti v drugo smer. Predvsem večja mesta pa tudi nekatere druge občine v Sloveniji so prve zakorakale v smeri trajnostne mobilnosti, ker so se morale začeti soočati s težavami osebnega motoriziranega prometa v mestnih jedrih. Postopoma pa se je zavedanje po pomenu trajnostne mobilnosti začelo širiti tudi na državno raven.Evropske unije, eden izmed njih tudi ETM. Občine lahko vse aktualne informacije o Evropskem tednu mobilnosti pridobijo na spletnem mestu tedenmobilnosti.si.

Mare Bačnar
O avtorju