Hidro energija

Trajnostno upravljanje voda: Izzivi in rešitve s Tretjega slovenskega kongresa o vodah

Ptujski Kongresni Center je gostil tretji slovenski kongres o vodah. Kongres, naslovljen "Voda Povezuje", je združil več kot 200 strokovnjakov za poglobljene razprave o izzivih, ki se pojavljajo pri urejanju voda v Sloveniji.

Trajnostno upravljanje voda: Izzivi in rešitve s Tretjega slovenskega kongresa o vodah
Na kongresu so bile izvedene tudi tri okrogle mize, na katerih so strokovnjaki razpravljali o vročih temah.

Ptujski kongresni center je gostil tretji slovenski kongres o vodah, naslovljen "Voda povezuje", ki je privabil več kot 200 strokovnjakov iz različnih področij, ki so se posvetili poglobljenim razpravam o aktualnih vodnih temah v Sloveniji. Organizatorji so prispevke udeležencev združili v obsežen zbornik, ki je bil izdan posebej za to priložnost. Društvo vodarjev Slovenije poudarja, da postaja upravljanje voda vse bolj kompleksno in družbeno pomembno. To se še posebej izraža pri sprejemanju odločitev o ukrepih in posegih v vode ter (ob)vodni prostor, kar je postalo še posebej očitno po nedavnih poplavah. Osrednja tema letošnjega kongresa je povezovanje različnih strokovnih znanj, medresorsko sodelovanje ter vključevanje deležnikov v upravljanje slovenskih voda, s poudarkom na mednarodni strokovni in politični dimenziji.

Posebno pozornost sta na kongresu pritegnila prispevka predstavnikov družbe HESS: "Hidroelektrarne kot preferenčni obnovljiv vir energije z vidika elektroenergetskega sistema" je obravnaval Silvester Jeršič, "Strateški pomen voda za razvoj Slovenije" pa skupaj z njim tudi Boštjan Pišotek. Avtorja poudarjata, da so hidroelektrarne ključne za dosego ciljev zelenega prehoda in za stabilnost elektroenergetskega sistema. Poleg tega so ključna infrastruktura za soočanje s prihodnjimi podnebnimi spremembami ter za številne druge pozitivne učinke na lokalno prebivalstvo.

Na kongresu so bile izvedene tudi tri okrogle mize, na katerih so strokovnjaki razpravljali o naslednjih temah: Vodna in okoljska infrastruktura – ko rešitev postane problem, vloga zadrževalnikov in zadrževanja voda za trajnostni razvoj in krepitev družbene odpornosti in vodonosniki – vodni viri in ekosistemi. Razpravljavci so poudarili pomen ustrezne vzdrževanja vodotokov in v nasipih iskanja dolgoročnih rešitev. Poudarili so tudi ključno vlogo zadrževalnikov pri trajnostnem razvoju in krepitvi družbene odpornosti. Ena izmed ključnih ugotovitev je, da je nujno potrebno vključevanje širše javnosti ter interdisciplinarno sodelovanje različnih strokovnjakov za uspešno realizacijo velikih infrastrukturnih projektov. V prihodnosti si želimo več tovrstnega konstruktivnega sodelovanja, ki bo prispevalo k trajnostnemu upravljanju voda v Sloveniji.

Mare Bačnar
O avtorju