Obnovljivi viri

Trbovlje - bodoče mesto sončnih elektrarn

Poleg največje sončne elektrarne Prapretno, ki jo v Trbovljah gradi HSE, ima dovoljenje za izgradnjo nove na Blatah tudi podjetje Rudis.

Trbovlje - bodoče mesto sončnih elektrarn

V letu 2022 pričakujemo dve veliki pridobitvi v Trbovljah. Za potrebe gradnje nove sončne elektrarne podjetja Rudis v Trbovljah  je občina že spremenila namembnost lokacije, ki bo bivši dnevni kop Rudnika Trbovlje Hrastnik, oziroma zapuščena rudniška deponija. Parcela je velika dva hektarja in pol, od tega bo 6500 kvadratnih metrov namenjenih sončni elektrarni. Predvidena nazivna moč elektrarne bo 1,5 megavata, proizvedeno električno energijo pa bodo investitorji v celoti oddajali v elektro distribucijsko omrežje. Elektrarna naj bi se zagnala že v drugi polovici prihodnjega leta.

V Trbovljah pa so tudi v pričakovanju največje sončne elektrarne v Sloveniji, ki jo na lokaciji Prapretna gradi HSE. Imela bo 6.902 monokristalnih modulov moči 440 Wp, proizvedla pa bo predvidoma 3.362 MWh električne energije letno, kar zadostuje za letne potrebe po električni energiji približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev ali za približno 30 šol. Moduli bodo na tla nameščeni s konstrukcijo, ki bo pritrjena v tla. Naklon modulov bo 20°, orientirani bodo proti jugu. Gradnja elektrarne na lokaciji Prapretna ima za skupino HSE in lokalno okolje sicer velik simbolni pomen. V preteklosti je bilo namreč zelo okoljsko obremenjeno s proizvodnjo električne energije v termoelektrarni Trbovlje in proizvodnjo oz. izkopavanjem premoga v bližnjih rudnikih. HSE bo na tej lokaciji znova oživil proizvodnjo električne energije, le da na okolju prijazen način, brez emisij toplogrednih plinov. Sončna elektrarna Prapretno bo zajela površino za približno 4,5 nogometnih igrišč.

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.