e-mobilnost

Trgovina z električnimi in hibridnimi vozili v porastu

Podatki Evropskega statističnega urada kažejo neverjetne številke. Eden od teh tako kaže, da se je skupni izvoz hibridnih in električnih vozil zunaj EU lani glede na leto 2017 povečal za skoraj 800 odstotkov.

Trgovina z električnimi in hibridnimi vozili v porastu

EU je lani uvozila za 11,8 milijarde evrov hibridnih vozil, kar je 41 odstotkov celotnega uvoza hibridnih in električnih vozil zunaj EU, za 11,4 milijarde evrov električnih vozil (39 odstotkov) in za 5,9 milijarde evrov priključnih hibridnih vozil (20 odstotkov). Pri vseh treh kategorijah vozil je bila vrednost uvoza nižja od ustrezne vrednosti izvoza iz EU. Izvoz hibridnih vozil je bil ocenjen na 22,9 milijarde evrov, kar je več kot polovica celotnega izvoza hibridnih in električnih vozil zunaj EU (55 odstotkov), električnih vozil na 12,3 milijarde evrov (29 odstotkov) in priključnih hibridnih vozil na 6,8 milijarde evrov (16 odstotkov).

Skupni izvoz hibridnih in električnih vozil zunaj EU je leta 2021 znašal 42 milijard evrov, kar je skoraj 800-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2017 (4,7 milijarde evrov). Skupna vrednost uvoza se je povečala za več kot 400 odstotkov s 5,6 milijarde evrov v letu 2017 na 29 milijard evrov v letu 2021.
Vrednost uvoza hibridnih vozil v EU se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2017 povečala za 165 odstotkov (na 11,8 milijarde evrov v letu 2021 v primerjavi s 4,5 milijarde evrov v letu 2017). V istem obdobju se je vrednost uvoza hibridnih vozil povečala za skoraj 800 odstotkov (5,9 milijarde evrov v primerjavi z 0,67 milijarde evrov), vrednost uvoza električnih vozil pa za 2400 odstotkov (11,4 milijarde evrov v primerjavi z 0,46 milijarde evrov).

Najbolj se je povečal izvoz hibridnih vozil, in sicer se je ta v letu 2021 povečal za več kot 5000 odstotkov v primerjavi z letom 2017 (22,9 milijarde evrov v letu 2021 v primerjavi z 0,4 milijarde evrov v letu 2017). Izvoz popolnoma električnih vozil se je povečal za 660 odstotkov (12,3 milijarde evrov v primerjavi z 1,6 milijarde evrov), medtem ko se je izvoz priključnih hibridnih vozil povečal za 150 odstotkov (6,8 milijarde evrov v primerjavi z 2,7 milijarde evrov).

Polona Bahun
O avtorju