Energetika

Učinkovita raba energije v Energetiki Ljubljana

V Energetiki Ljubljana, kjer se že vrsto let zavedajo pomena URE, so z ukrepi učinkovite rabe energije v letu 2015 prihranili približno 2.800 MWh.  
Učinkovita raba energije v Energetiki Ljubljana

Po pojasnilu Energetike Ljubljana (Sektor za uporabnike) so omenjeni prihranek energije dosegli z obnovami vročevodnega in parovodnega omrežja ter z zamenjavo 113 vodomerov za merjenje porabe toplote v toplotnih postajah za pripravo sanitarne tople vode s toplotnimi števci.  

Preostanek prihranka energije pa so dosegli z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za vgradnjo nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja oz. novega kotla z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.  

Manjša tudi poraba goriv pri končnih odjemalcih  

»V Ljubljani je precejšen delež pri izboljšanju kakovosti zraka mogoče pripisati zamenjavi goriv oz. pospešenemu priključevanju stavb na naša sistema daljinskega ogrevanja in oskrbe z zemeljskim plinom. S priključitvijo na ta sistema se je zmanjšala tudi poraba goriv pri končnih odjemalcih v Mestni občini Ljubljana in sosednjih (primestnih) občinah,« pojasnjujejo v Energetiki Ljubljana.  

K temu dodajajo, da je toplota, ki jo Energetika Ljubljana distribuira, delno proizvedena s sosežigom lesne biomase in delno v sistemu, ki ustreza definiciji visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE).  

Bistveno, da prihranke dosegajo z lastnimi sredstvi  

K izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije jih zavezujeta Energetski zakon in Uredba o zagotavljanju prihrankov energije. Določeni so tudi ukrepi, ki jih lahko izvajajo po lastni presoji in na svoj način pri končnih odjemalcih kjerkoli v Sloveniji. Bistveno pri tem je, da prihranke dosegajo z lastnimi sredstvi in ne več kot prej, ko so v ta namen koristili sredstva, zbrana iz predpisanega dodatka za povečanje energetske učinkovitosti pri prodaji toplote in zemeljskega plina.  

»O doseženih prihrankih je treba poročati Agenciji za energijo. Uredba omogoča tudi alternativno možnost nakazila sredstev Eko skladu v višini obveznosti, pomnoženi s specifičnim stroškom, ki ga objavi Eko sklad. Po naših izračunih so tovrstni stroški več kot petkrat višji, kot če ukrepe izvajamo sami. Za neizvajanje ukrepov so po Energetskem zakonu predvidene tudi kazni,« so med drugim še dejali v Energetiki Ljubljana. 

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.