Energetika

Učinkovitejši proces vodenja projektov v Elektru Gorenjska

V skupini Elektro Gorenjska so letos sprejeli nov sistematiziran proces za vodenje projektov na področju informatike.
Učinkovitejši proces vodenja projektov v Elektru Gorenjska

Podobno metodologijo bodo v prihodnje razširili tudi na druga področja podjetja Elektro Gorenjska.

»Projekti s področja informatike se izvajajo z namenom podpore, optimizacije ali nadgradnje temeljnih poslovnih procesov osnovne dejavnosti skupine Elektro Gorenjska in poslovnih procesov drugih nenadomestljivih korporativnih dejavnosti. Zaradi tega večina projektov s področja informatike vključuje projektne ekipe, ki jo sestavljajo sodelavci iz različnih organizacijskih enot. Postopek, ki je opisan v navodilih, je relevanten za vse zaposlene, ki redno ali občasno sodelujejo na tovrstnih projektih, kot so npr. nadgradnja, zamenjava informacijskega sistema, popravilo in podobno,« je dejal Nejc Petrovič iz Elektra Gorenjska.

Kot je še dodatno pojasnil v poslovnem glasilu Elgo, se nova metodologija za tekoče projekte ne uporablja, se pa bo striktno uporabljala za vse novo predlagane projekte. Ker je metodologija nova, relativno obsežna in precej kompleksna, bo vsem sodelujočim pri projektih s področja informatike ves čas na voljo administrativno-metodološka pomoč, ki bo vodjem projektov, članom projektnih ekip in vsem drugim pomagala pri vsakem koraku predvidenega postopka.

Navodila za vodenje projektov na področju informatike v Elektru Gorenjska zajemajo različne vidike projektnega okolja. Namenjena so vzpostavitvi in zagotavljanju učinkovitih metod dela, nadzorovanega okolja za projektno delo in usposabljanja kompetentnih sodelavcev za uspešno delo na projektih.