Energetika

Ukrajini pomoč tudi iz elektroenergetskih podjetij

Ocenjena skupna vrednost doniranega materiala in opreme kot pomoč Ukrajini pri obnovi porušenih elektroenergetskih sistemov znaša dobrih 336 tisoč evrov.

Ukrajini pomoč tudi iz elektroenergetskih podjetij

Kot so sporočili z vlade, se je na zaprosilo predsednika slovenske vlade, naj slovensko elektrogospodarstvo po svojih močeh pomaga z generatorji oziroma katerokoli drugo opremo, ki jo slovenska energetska podjetja lahko donirajo kot pomoč Ukrajini, odzvalo devet energetskih družb. Ocenjena skupna vrednost doniranega materiala in opreme (gre za različne transformatorje, dizel agregate, odklopnike, releje, elektromotorje, usmernike in podobno) znaša 336.484,00 evrov. Prevoz materiala in opreme z lokacij podjetij na lokacijo Državnega logističnega centra v Rojah pri Ljubljani izvaja Slovenska vojska, prevoz v Ukrajino pa bo izveden pod okriljem ukrajinskega veleposlaništva v Sloveniji, tako, da Slovenija stroškov s prevozom ne bo imela.
Pri zbiranju pomoči je Ministrstvu za infrastrukturo v veliki meri priskočila na pomoč Energetska zveza Slovenije, sedem energetskih družb je namreč njenih članic (SENG -Soške elektrarne Nova Gorica, TEŠ - Termoelektrarna Šoštanj, Elektro Celje, DEM - Dravske elektrarne Maribor, Plinovodi, SEL - Savske elektrarne Ljubljana, EP - Elektro Primorska). Poleg navedenih sta material in opremo prispevala še Eles in Holding Slovenske elektrarne EDT.
 

Brane Janjič
O avtorju