Okolje

UNFCCC in IEA začenjata novo fazo sodelovanja pri spopadanju s podnebnimi spremembami

Organizaciji bosta združili moči pri spremljanju napredka pri sprejetih energetskih zavezah na podnebnem vrhu COP28, ki so v skladu z omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5 °C, in podprli naslednji krog nacionalno določenih prispevkov.

UNFCCC in IEA začenjata novo fazo sodelovanja pri spopadanju s podnebnimi spremembami

Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC) in Mednarodna agencija za energijo (IEA) sta naredili pomemben korak naprej pri sodelovanju med mednarodnimi organizacijami pri reševanju podnebne krize in napovedali novo fazo sodelovanja za spodbujanje napredka pri sprejetih energetskih zavezah na lanskem podnebnem vrhu COP28 v Dubaju s ciljem omejiti globalno segrevanje na 1,5 °C.

V okviru sodelovanja se bosta osredotočili na tri ključna področja – sledenje in poročanje o rezultatih prvega globalnega pregleda stanja na COP28, povezanih z energijo; oblikovanje soglasja o ukrepih za zagotavljanje energetskega prehoda, usklajenega z omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5 °C; in podpora naslednjega kroga nacionalno določenih prispevkov v okviru Pariškega sporazuma. Poleg tega bosta organizaciji poglobili obstoječe sodelovanje na področju podatkov in krepitve zmogljivosti.
UNFCCC in IEA bosta sodelovali pri opredelitvi ustreznih meril za sledenje globalnemu napredku pri doseganju teh ciljev in zagotovili posodobitve, ki bodo informirale in motivirale globalno ukrepanje za doseganje mednarodnih podnebnih zavez. V okviru tega bo IEA pripravila poročilo, ki bo ocenilo mednarodni napredek glede energetskih zavez, sprejetih na COP28, in bo objavljeno pred vrhom COP29.
Da bi podprli naslednji krog nacionalno določenih prispevkov, bosta UNFCCC in IEA sodelovala tudi pri zagotavljanju političnih nasvetov in tehnične podpore pri razvoju ciljev, povezanih z energijo, ki so v skladu z izidom Globalnega pregleda stanja in cilji Pariškega sporazuma.
Organizaciji bosta sodelovanje gradili na svojem obstoječem memorandumu o soglasju, da bi razširili in poglobili sodelovanje pri podatkih o emisijah in krepitvi nacionalnih podatkovnih zmogljivosti. To bo vključevalo skupno organizacijo delavnic z državami za izboljšanje nacionalnih energetskih podatkov ter za povečanje učinkovitosti in preglednosti odločanja o energiji in podnebju.
Organizaciji bosta tesneje usklajevali svoje dejavnosti, da bi omogočili boljše sodelovanje in usklajevanje ambicij in dejanj nosilcev podnebnih in energetskih odločitev.

Polona Bahun
O avtorju