Energetika

Uporabniki o storitvah družbe Energetike Ljubljana

Po zadnji javnomnenjski raziskavi je zadovoljstvo s storitvami Energetike Ljubljana danes precej večje, kot je bilo v izhodiščnem letu merjenja.

Uporabniki o storitvah družbe Energetike Ljubljana

V kontinuirani javnomnenjski raziskavi na stalnem vzorcu anketiranih, v katerega je vključenih 500 izbranih posameznikov na območju Mestne občine Ljubljana, raziskujejo odnos Ljubljančanov do Energetike Ljubljana že od leta 2012. Panelne raziskave izvajajo po obdobjih - pomlad, poletje, jesen, zima.

Kot pojasnjuje Doris Kukovičič iz Energetike Ljubljana (Megavat, marec 2019), je cilj raziskave spremljanje sprememb v odnosu posameznikov do Energetike Ljubljana in pridobivanje podatkov, ki omogočajo poglobljeno analizo trenutnega odnosa ter analizo sprememb in vzrokov za spremembe mnenj posameznikov. Na ta način zbrani podatki (pozitivni ali negativni) predstavljajo del informacij za podporo odločanja vodstva.

V letu 2018 je bilo v izvedena merjenja povprečno zajetih 65 % uporabnikov storitev Energetike Ljubljana. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami podjetja je znašala 3,91, pri čemer je zelo zadovoljnih kar 82,2 % vprašanih, nezadovoljnih oz. zelo nezadovoljnih pa je bilo 2,5 % vprašanih. Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Energetike Ljubljana se je od začetka merjenja, ki sega v leto 2012, povečalo.

V porastu tudi poznavanje delovanja družbe in njen ugled   

Povprečna ocena poznavanja delovanja Energetike Ljubljana v letu 2018 znašala 3,38. Zelo dobro ali dobro ga pozna približno polovica vprašanih, medtem ko ga dobrih 10 % sploh ne pozna ali ne pozna. Povprečna ocena ugleda te družbe je znašala 3,72 in je bila višja od ocene pomladi 2017, hkrati pa nižja od ocene jeseni 2017. Dobra polovica vprašanih je ugled ocenila z oceno visok ali zelo visok ugled. Med razloge za visok ugled so navedli predvsem dobro poslovanje, sodelovanje, kakovost storitev, skrb za okolje in dobro podobo v javnosti, kot v zvezi z navedeno raziskavo še omenja Doris Kukovičič.  

 

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.