Energetika

Uprava dobila razrešnico, nadzorni svet ne

Danes so se na 16. redni seji skupščine, kjer je bilo zastopanega 85,48 odstotka osnovnega kapitala, sestali delničarji družbe Elektro Maribor.
Uprava dobila razrešnico, nadzorni svet ne

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta in uprave družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2011. Seznanila se je tudi s poročilom nadzornega sveta o pregledu določenih poslov in s poročilom o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 ter s poročilom o optimizaciji stroškov dela (v skladu s priporočili AUKN).

Delničarji so sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se bilančni dobiček, ki znaša 3.684.485,64 evra, v celoti deli delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico tako znaša 0,11 evra.

Skupščina je nekdanjemu predsedniku uprave Andreju Kosmačinu podelila razrešnico za poslovno leto 2011, medtem, ko le-te zastopniku družbe Silvu Ropoši niso izglasovali. Prav tako razrešnice za poslovno leto 2011 niso podelili nadzornemu svetu.

Na predlog nadzornega sveta so za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 imenovali družbo KPMG Slovenija d.o.o. Poleg tega so delničarji potrdili še dopolnitve statuta z dvema novima dejavnostma.

Na skupščini pa predlogi delničarjev o odpoklicu in imenovanju novih članov nadzornega sveta niso bili potrjeni. Tako v družbi ostajajo isti člani nadzornega sveta. (pb)

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.