Energetika

Uprava Elektra Primorska napovedala odpoved podjetniške pogodbe

Stavka v Elektru Primorska se zaostruje.
Uprava Elektra Primorska napovedala odpoved podjetniške pogodbe

Ker želi uprava družbe z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi omejiti negativne posledice stavke, je sindikatu Elektro Primorska zaradi kršitev določil podjetniške kolektivne pogodbe kot drugi pogodbeni stranki pisno napovedala odstop od podjetniške kolektivne pogodbe. Ker je sindikat družbe po mnenju uprave kršil določila PKP, se je potrebno po odstopu obstoječe PKP začeti pogajati in uskladiti glede nove PKP, ki bo jasno opredeljevala vsebine, ki so v obstoječi PKP sporne glede razlage in tolmačenja.

Razlogi za odstop od pogodbe so kršitve prevzetih obveznosti po PKP s strani sindikata, še posebej:

- nespoštovanje obveznosti iz 13. člena PKP, ko sindikat ni pristal na ustanovitev arbitražnega sveta za pridobitev enotne razlage pojma »temeljni poslovni cilji«, čeprav sta stranki to dolžni storiti.

- nespoštovanje »pozitivne izvedbene dolžnosti« (5. člen PKP), ker sindikat ni z vsemi sredstvi prizadeval za pravilno izvrševanje PKP.

- nespoštovanja »negativne izvedbene dolžnosti« (6. člen PKP), ker sindikat ni opustil vseh ravnanj, ki bi nasprotovala izvrševanju pogodbe.

 

Predsednik stavkovnega odbora predlog zavrnil predlog uprave

Od napovedi stavke dalje se je sicer uprava družbe Elektro Primorska s predsednikom stavkovnega odbora v smislu mirnega reševanja spora že večkrat sestala. Včeraj sta se sestala stavkovni odbor in s strani uprave imenovana dvočlanska pogajalska skupina, ki je stavkovnemu odboru najprej ponovno posredovala včerajšnji predlog in sicer:

- ustanovi se arbitražni svet v sestavi kot ga predvideva 13. člen PKP, ki naj opredeli temeljne poslovne cilje in ugotovi, ali so le-ti bili izpolnjeni,

- do dokončne odločitve arbitražnega sveta se vsem zaposlenim, razen upravi in direktorjem sektorjev, takoj, ko bo to tehnično izvedljivo, izplača 500 evrov bruto na zaposlenega v dveh obrokih, 

- v primeru, da bi arbitražni svet odločil, da so bili temeljni poslovni cilji za leto 2011 izpolnjeni, se vsem zaposlenim, razen upravi in direktorjem sektorjev, izplača še razlika nagrade od že izvedenega izplačila 500 evrov na zaposlenega do višine, ki jo predvideva PKP. Upravi in direktorjem sektorjev se ne ta nagrada ne kakršna koli druga oblika nagrade ob zaključku leta ne izplača.

Predsednik stavkovnega odbora je predlog ponovno zavrnil in izjavil, da se ni pripravljen pogajati o višini nagrade temveč le o načinu, dinamiki in obliki izplačila nagrade za zaposlene. 

Uprava še naprej poudarja, da bo uporabila vsa pravna sredstva, ki so na razpolago, da zaščiti poslovni interes družbe in prihodnjo socialno varnost vseh zaposlenih. (vh)

 

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.