Energetika

Uredba o DPN za HE Brežice sprejeta do 20. februarja?

Minister za okolje in prostor prof. dr. Roko Žarnić se je včeraj mudil v Krškem. 
Uredba o DPN za HE Brežice sprejeta do 20. februarja?

Obiskal je Javno podjetje Infra, ki gradi vodno ter drugo državno in lokalno infrastrukturo ob hidroelektrarnah na spodnji Savi. Na delovnem srečanju so direktor Infre mag. Vojko Sotošek, direktor družbe HESS Bogdan Barbič in predsednik Odbora za HE na spodnji Savi Niko Galeša ministru predstavili potek izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi.

Mag. Vojko Sotošek je poudaril, da je gradnja akumulacijskega bazena pri HE Krško po začetni zamudi poldrugega leta v polnem teku. Dokončanje izgradnje vseh ureditev vodne infrastrukture in začetek polnitve akumulacijskega bazena je načrtovano maja letos. In, če ne bo nepredvidenih zapletov, bodo z deli končali v pogodbenem roku. S tem bi po besedah Bogdana Barbiča HE Krško lahko poskusno začela obratovati decembra. Dokončanje del bo omogočilo začetek testiranja opreme, a le v primeru, če bo zagotovljeno vodno dovoljenje. Po izgradnji bazena bo Infra nadaljevala še z dvigom kote ceste Brestanica – Krško ne desnem bregu Save, ureditve na levem bregu pa se bodo prenesle še v leti 2013 in 2014. V bazen HE Krško je bilo vloženih 67,64 milijona evrov.Gradnja na akumulacijskem bazenu HE Boštanj je zaključena, celotna vlaganja pa so znašala 53,67 milijona evrov. Na akumulacijskem bazenu HE Blanca je gradnja vodnih ureditev zaključena. Potrebne so še nekatere manjše ureditve na pritokih in državni infrastrukturi (rekonstrukcija križanja ceste R3 z železniško progo Zidani Most - Dobova.) V izgradnjo bazena pa so vložili 73,27 milijona evrov.

Več težav se pojavlja pri zadnjih dveh elektrarnah spodnjesavske verige, HE Brežice in HE Mokrice. DPN za HE Brežice se sprejema že šest let, objekt pa bi moral biti od lani že v gradnji, je poudaril Niko Galeša. Če želimo uresničiti cilj izgradnje celotne verige do leta 2016, je treba DPN sprejeti v prvi četrtini letošnjega leta, DPN za HE Mokrice pa v drugi polovici leta. Minister Roko Žarnić je zagotovil, da bo uredbo o DPN za HE Brežice poskušala sprejeti še ta vlada, če bo res delovala do 20. februarja. Sicer se bo ob nastopu nove vlade postopek zagotovo zavlekel še za nekaj mesecev. Prav tako je zagotovil tudi, da je vlada v odhajanju, pripravila nastavke za dokončno protipoplavno zaščito celotnega Posavja do leta 2016, skeptičen pa je do njihove izvedbe, zlasti zaradi varčevanja, ki ga napoveduje verjetna bodoča koalicija. Minister ocenjuje, da pogajanja s Hrvaško glede HE Brežice in zlasti HE Mokrice ne bodo imela vpliva na končni rok protipoplavne zaščite Posavja.

Projekt izgradnje celotne verige je ocenjen na skoraj 700 milijonov evrov, v skladu z lani sprejetim zakonom o spodnji Savi pa bi moral biti dokončan do leta 2016. Vendar je rok izgradnje zaradi številnih odprtih vprašanj, od soglasja sosednje Hrvaške do izpolnjevanja pogojev varovanega območja Nature 2000, pod vprašajem. (pb)

Polona Bahun
O avtorju