Energetika

Uredba o skladiščenju zemeljskega plina dokončno sprejeta

To je pomemben korak h krepitvi zanesljivosti oskrbe EU z energijo v kontekstu vojne v Ukrajini.

Uredba o skladiščenju zemeljskega plina dokončno sprejeta

Svet EU je dokončno sprejel uredbo, ki naj bi zagotovila, da se kljub motnjam na trgu z zemeljskim plinom zmogljivosti za njegovo skladiščenje v EU napolnijo pred zimsko sezono in da si jih države članice lahko delijo v duhu solidarnosti.

Uredba določa, da morajo biti podzemna skladišča zemeljskega plina na ozemlju držav članic pred začetkom letošnje zime napolnjena do najmanj 80 odstotkov njihovih zmogljivosti, pred začetkom naslednjih zimskih obdobij pa do najmanj 90 odstotkov. Na splošno si bo EU v letošnjem letu kolektivno prizadevala za napolnjenost v višini 85 odstotkov skupne zmogljivosti podzemnih skladišč zemeljskega plina.

Ker se zmogljivosti za skladiščenje zemeljskega plina in nacionalne okoliščine zelo razlikujejo, bodo lahko države članice, odvisno od okoliščin, cilje glede skladiščenja izpolnile delno, ob upoštevanju zalog utekočinjenega zemeljskega plina ali alternativnih goriv. Da bi se upoštevale okoliščine držav članic z zelo velikimi skladiščnimi zmogljivostmi glede na njihovo nacionalno porabo zemeljskega plina, bo obveznost polnjenja podzemnih skladišč omejena na 35 odstotkov letne porabe zemeljskega plina v državah članicah v zadnjih petih letih.

Ker nekatere države članice na svojem ozemlju nimajo skladišč, uredba zanje določa, da bi morale 15 odstotkov njihove letne nacionalne porabe zemeljskega plina skladiščiti v zalogah v drugih državah članicah in tako imeti dostop do rezerv uskladiščenega zemeljskega plina v drugih državah članicah. S tem mehanizmom se bo povečala zanesljivost njihove oskrbe z zemeljskim plinom, hkrati pa se bo porazdelilo finančno breme polnjenja skladiščnih zmogljivosti EU.

Uredba določa tudi, da morajo organi zadevnih držav članic obvezno certificirati vse upravljavce podzemnih skladišč zemeljskega plina. Z obvezno certifikacijo se izključijo potencialna tveganja za zunanji vpliv na kritične skladiščne infrastrukture, kar bi lahko ogrozilo zanesljivost oskrbe z energijo ali druge bistvene varnostne interese. Za skladišča z zmogljivostjo nad 3,5 TWh, ki so bila v letih 2020 in 2021 napolnjena na ravneh pod povprečjem EU, je predviden pospešen postopek certifikacije.

Obveznosti polnjenja skladiščnih zmogljivosti bodo prenehale veljati 31. decembra 2025, obveznosti certifikacije upravljavcev zalog pa bo veljala tudi po tem datumu. Uredba določa tudi odstopanje za Ciper, Malto in Irsko, dokler ne bodo neposredno povezane s plinskimi sistemi drugih držav članic.

Kot je ob tej priložnosti dejala evropska ministrica za energetski prehod Agnès Pannier-Runacher, ima na podlagi pogajanj, ki so potekala manj kot dva meseca, EU zdaj na voljo instrument, ki od vseh držav članic zahteva, da zimsko obdobje pričakajo z zadostno zalogo zemeljskega plina, in ki olajšuje delitev med državami. Po njenem prepričanju ta zelo operativna uredba v trenutnem mednarodnem kontekstu omogoča krepitev evropske energetske odpornosti in konkretne solidarnosti med državami članicami.

Kot je znano, je Evropska komisija predlog uredbe, ki spreminja dve veljavni uredbi (o zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom in o dostopu do prenosnih omrežij zemeljskega plina) predstavila 23. marca. Evropski svet je v sklepih 24. in 25. marca Svetu naročil, naj preuči predloge Evropske komisije, pri tem pa ustrezno upošteva in spoštuje interese držav članic z znatnejšimi zmogljivostmi za shranjevanje, da se na ta način zagotovi pravično ravnotežje med državami članicami. Menil je, da bi morali čim prej začeti polniti zaloge zemeljskega plina po vsej EU, pri tem pa v celoti upoštevati nacionalne ukrepe za pripravljenost.
Svet EU in Evropski parlament sta dogovor dosegla na medinstitucionalnih pogajanjih 19. maja, evropski parlament pa je uredbo sprejel 23. junija. S sprejetjem še v Svetu EU pa se je sedaj postopek zaključil. Uredba bo v veljavo stopila dan po njeni objavi v uradnem listu EU, kar naj bi se po napovedih zgodilo v kratkem.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.