Termo energija

Uspešen test zagona plinskih agregatorjev Termoelektrarne Brestanica

Predvčerajšnjim so v TEB v okviru načrtovanih remontnih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško uspešno izvedli test zagona agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim obratovanjem ter napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Uspešen test zagona plinskih agregatorjev Termoelektrarne Brestanica

TEB je zanesljiv in neodvisen zunanji vir napajanja NEK

Test se je izvajal v skladu z navodili in postopki otočnega obratovanja TEB za pokrivanje nujne lastne rabe NEK, z uspešno izvedenim testom pa je TEB ponovno upravičila svojo vlogo in dokazala, da je zanesljiv in neodvisen zunanji vir napajanja NEK. Ob testu zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja sta bila v TEB aktivirana plinska agregata PB6 in PB2, ki sta po štirinsjstih minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljen energetski otok TEB – NEK. Test je bil izveden znotraj predvidenega časa 20 minut od zahteve za angažiranje plinskih enot do vzpostavitve napetosti v NEK, kjer so bile izvedene obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po protokolu testa.

Testi za zagotavljanje jedrske varnosti NEK opravljeni

Kot so v Termoelektrarni Brestanica še pojasnili, je bil poskusno izveden tudi test z novim plinskim blokom PB7, s čimer so uspešno opravili vse potrebne teste investicije Izgradnja plinskih blokov PB6 in PB7 za zagotavljanje jedrske varnosti NEK. Plinska bloka PB6 in PB7 bosta v prihodnjem obdobju postopoma nadomestila obratovanje plinskih blokov PB1-3, ki so v preteklosti opravljali tudi funkcijo otočnega obratovanja in napajanja dela lastne rabe NEK.
 

Mare Bačnar
O avtorju