Termo energija

Uspešno zaključeni letni reviziji plinskih blokov v TEB

V skladu z letnim načrtom vzdrževalnih del je Termoelektrarna Brestanica (TEB) konec marca in v začetku aprila uspešno izvedla letne revizije svojih dveh ključnih plinskih blokov, PB2 in PB1. 

Uspešno zaključeni letni reviziji plinskih blokov v TEB

Revizija plinskega bloka PB2 je potekala od 25. do 29. marca, medtem ko je revizija plinskega bloka PB1 potekala od 8. do 12. aprila 2024. Med letnimi revizijami so bili izvedeni pregledi in delovni postopki na ključnih komponentah turbine ter njenih pomožnih sistemih. Pomembno je poudariti, da pri tem ni bilo potrebno demontirati turbine, kar je olajšalo in pospešilo delo. V okviru revizij so bili opravljeni naslednji ključni postopki: Čiščenje izpušnega sistema za zagotovitev optimalnega delovanja, pregledi zračnih filtrov in sistema za zajem zraka, ki so ključni za učinkovito delovanje turbine, ocenjevanje stanja oljnega in hladilnega sistema ter drugih pomožnih enot, boroskopski pregledi delov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam, za zgodnje odkrivanje morebitnih poškodb in meritve izolacijske učinkovitosti na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov in preostale inštrumentacije.

Sodelovanje z zunanjimi izvajalci
Pri reviziji je kot zunanji izvajalec sodelovalo tudi podjetje EIMV, ki je s svojim strokovnim znanjem prispevalo k natančnosti in kakovosti izvedenih del. Po skrbno izvedenih revizijah so bili opravljeni tudi porevizijski testi, ki so potrdili brezhibno delovanje obeh plinskih blokov. To zagotavlja, da bo termoelektrarna nadaljevala z zanesljivim in učinkovitim delovanjem, kar je še posebej pomembno v luči naraščajočih zahtev po energiji.

Pomen rednih revizij
Redne revizije so velikega pomena za zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja ključne infrastrukture, kot je termoelektrarna. Z uspešno izvedbo teh revizij pa tako TEB nadaljuje svojo zavezo k odličnosti in zagotavljanju neprekinjenega oskrbovanja z energijo.


 

Mare Bačnar
O avtorju