Energetika

Ustanovljeno svetovno združenje mest za boj proti podnebnim spremembam

Nova pobuda bo največja koalicija županov za podporo prostovoljnim ukrepom za boj proti podnebnim spremembam in prehod na nizkoogljično gospodarstvo.
Ustanovljeno svetovno združenje mest za boj proti podnebnim spremembam

Svetovna konvencija županov in koalicija županov sta vzpostavili največjo svetovno združenje mest za boj proti podnebnim spremembam. Pobuda bo povezovala več kot 7.100 mest iz 119 držav in šestih celin, ki predstavljajo preko 600 milijonov prebivalcev oziroma več kot 8 odstotkov svetovnega prebivalstva. Spodbujala bo tesnejše sodelovanje med mesti ter aktivnejše financiranje ukrepov za trajnostno energijo in boj proti podnebnim spremembam. Mesta bodo lahko zbirala ključne podatke v zvezi z energetskimi in podnebnimi ukrepi v mestih, kar bo izboljšalo primerjavo njihovih dosežkov. Nova spletna platforma z javno dostopnimi podatki o izvajanju ukrepov po posameznih mestih bo zaživela januarja 2017.

Konvencijo županov je sicer oblikovala Evropska unija že leta 2008 s ciljem sprejetja svežnja ukrepov EU za podnebne spremembe in obnovljivo energijo do leta 2020. Tedaj je vanjo vstopilo 6.800 mest iz 58 držav, ki so napovedale ukrepe v vrednosti več kot 110 milijard evrov. Koalicija županov pa je nastala leta 2014 na pobudo generalnega sekretarja ZN Bana Ki-moona, njegovega posebnega odposlanca za mesta in podnebne spremembe Michaela R. Bloomberga ter županov iz svetovnih mrež mest. Obe pobudi podpirata doseganje ambicioznih podnebnih ciljev oziroma zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta 2030 ter javno in pregledno spremljanje napredka.

Nova globalna konvencija županov za podnebje je bila vzpostavljena pol leta po zgodovinski pariški podnebni konferenci, na kateri so mesta odigrala ključno vlogo pri oblikovanju in zagovarjanju trdnega globalnega dogovora.

Brane Janjič
O avtorju