Energetika

V Elektru Gorenjska povečujejo delež podzemnih vodov

Elektrodistribucijska podjetja, med njimi tudi Elektro Gorenjska, v novejšem času pospešeno vlagajo v bolj robustna omrežja, kar je osnova za povečane potrebe po električni energiji.
V Elektru Gorenjska povečujejo delež podzemnih vodov

Po podatkih družbe Elektro Gorenjska, je delež srednjenapetostnega omrežja pod zemljo do konca leta 2017 znašal 63 %, delež nizkonapetostnega omrežja pa kar 83 %. Skupni delež podzemnega kabelskega omrežja Elektra Gorenjska tako znaša že 73 %, kar jih uvršča ob bok državam kot so Avstrija, Švedska, Švica, Nemčija in Luksemburg. Za investicijske projekte, katerih osnovni cilj je gradnja robustnega in stabilnega omrežja ob pomoči naprednih tehnologij, je podjetje v letu 2017 namenilo 16,4 milijona evrov. Skupaj so izvedli več kot 350 investicijskih projektov. 

Kot pojasnjuje GIZ distribucije električne energije, elektrodistribucijska podjetja že vrsto let vlagajo v bolj robustna in pametna omrežja. Za večjo robustnost povečujejo tudi delež podzemnih nizko in srednje napetostnih vodov. Leta 2008 je bilo 22.931 kilometrov oziroma 37,4% podzemnih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov (42% NN omrežja in 25,3% SN omrežja), leta 2015 pa 28.022 km oz. 44,3% podzemnih vodov (49,2% NN omrežja in 30,9% SN omrežja). 

Izkušnje v svetu in pri nas kažejo, da je vgradnja podzmemnih vodov ključnega pomena za doseganje večje obratovalne zanesljivosti, manjših izgub, zmanjševanja stroškov vzdrževanja, večje zanesljivosti dobave, ne nazadnje pa tudi za doseganje večjega zadovoljstva odjemalcev.