Omrežja

V Elektru Gorenjska razvili novo inovativno orodje

Z njegovo pomočjo bo postopek za izdajo soglasij za priključitev proizvodnih naprav v distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska v prihodnje občutno krajši.

V Elektru Gorenjska razvili novo inovativno orodje

Elektro Gorenjska je v sodelovanju s podjetjem Aeterna razvili novo inovativno informacijsko orodje za izračun priključne zmogljivosti proizvodnih naprav v distribucijskem omrežju. Orodje, ki so ga začeli uporabljati v aprilu, omogoča avtomatizacijo izračunov pred priklopom proizvodnih naprav ter tako močno pospešuje obstoječe postopke za izdajo soglasij za priključitev proizvodnih naprav, kot so na primer samooskrbne sončne elektrarne v distribucijsko omrežje.
Prve izkušnje uporabe novega orodja že kažejo na pomembne koristi. Vsi postopki priključevanja, ki se trenutno izvajajo na področjih, kjer omrežje Elektra Gorenjska še ni nasičeno s proizvodnimi napravami, so z uporabo novega orodja zaključeni v občutno krajšem času. Ostali postopki priključevanja, ki se izvajajo na zasičenih področjih, pa običajno trajajo dlje časa, saj zahtevajo ojačitve oziroma nadgradnje omrežja.
Orodje predstavlja edinstveno inovacijo na področju elektroenergetike, saj edino v celoti in povsem avtomatizirano upošteva vse zahteve iz Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE).

Predsednik uprave Elektro Gorenjska dr. Ivan Šmon je ob tem pomembnem mejniku poudaril, da imajo v podjetju enega najbolj zanesljivih in robustnih omrežij v Sloveniji, kar jim omogoča najhitrejše in najbolj obsežno priključevanje proizvodnih naprav v omrežje v državi. Trenutno je na področju Elektra Gorenjska zavrnjenih zgolj štiri odstotke prispelih vlog, za katere pa ustvarjajo alternativne rešitve. Novo orodje, ki je rezultat njihove lastne inovativnosti in razvoja, predstavlja izjemno pomemben mejnik v postopku priključevanja novih proizvodnih naprav, saj je popolnoma avtomatiziran in bo odvisno od posameznega primera skrajšal dobo odobritve od nekaj dni do dva tedna. S tem pomembno prispevajo k pospešitvi zelenega prehoda.

Celoten projekt sicer zajema tri faze. Trenutno je zaključena prva faza projekta, to je izračun možnosti priključevanja proizvodnih virov po SONDSEE metodi. Naslednje faze projekta, ki bodo predvidoma zaključene konec poletja, pa vključujejo razširitev možnosti izračuna priključevanja proizvodnih virov po drugih metodah, izračune povečave priključnih moči obstoječih odjemalcev ter razvoj integracijskih vmesnikov. Vmesniki bodo omogočali informativni izračun priključitve proizvodne naprave na klik in bodo vsem uporabnikom omrežja Elektra Gorenjska na voljo v aplikaciji Moj Elektro. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju