Energetika

V Elektru Maribor opažajo nadaljevanje precejšnje rasti priključne moči

Priključna moč odjema se je v prvem četrtletju povečala kar za 12 MW, priključna moč proizvodnje pa za 5 MW.
V Elektru Maribor opažajo nadaljevanje precejšnje rasti priključne moči

V Elektru Maribor pravijo, da so se tudi v prvem letošnjem četrtletju srečevali s številnimi izzivi, pri čemer letos na srečo ni bilo večjih težav zaradi izrednih vremenskih razmer, so pa ostali vsi tisti, povezani z vse večjimi zahtevami uporabnikov omrežja. Poslovanje v prvem četrtletju sicer v družbi ocenjujejo kot uspešno, pri čemer je distribucijski sistem kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram ves čas deloval brezhibno in zagotavljal električno energijo vsem odjemalcem. Tako so v navedenem obdobju 219.991 odjemalcem distribuirali 610 milijonov kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 0,7 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju.  Ob tem so po nerevidiranih podatkih v prvem četrtletju ustvarili za nekaj manj kot 19,3 milijona evrov prihodkov in poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 3,2 milijona evrov, kar je za 0,7 milijona evrov oziroma za tretjino več kot v enakem lanskem obdobju.
Sicer pa v Elektru Maribor opažajo nadaljevanje precejšnje rasti priključne moči. Tako je konec marca priključna moč odjemalcev znašala že 3.231 MW, kar je bilo 12 MW več kot pred letom dni, priključna moč proizvodnje pa 210 MW, kar je bilo za 5 MW več kot konec marca lani. Kot izpostavljajo, se število mrežno integriranih proizvodnih virov povečuje z zelo visoko stopnjo rasti, kar predstavlja precejšen izziv za distribucijski sistem. Še zlasti skokovito narašča število samooskrb, pri čemer je bilo konec marca na njihovo omrežje priključenih že 3.040 samooskrb oziroma za 1.278 več kot v tem času lani. Poleg tega je na omrežje priključenih še 1.361 drugih proizvajalcev, s čimer se Elektro Maribor po številu razpršenih proizvodnih virov uvršča v sam vrh distribucijskih podjetij. Da zanimanje za postavljanje lastnih proizvodnih virov na njihovem koncu skokovito narašča priča tudi podatek, da so  v obravnavanem obdobju izdali kar za 25  odstotkov več soglasij za priključitev proizvodnih virov, kot v enakem obdobju lani in za 71 odstotkov izdanih soglasij za proizvodne vire že izvedli tudi priključitev. Moč izdanih soglasij za priključitev proizvodnih virov se je v prvem letošnjem četrtletju povečala za 99 odstotkov, moč že priključenih naprav pa glede na enako obdobje lani za 49 odstotkov.
Zaradi naraščajočih potreb uporabnikov in zahtev trajnostnega razvoja se nadaljujejo tudi intenzivna investicijska vlaganja v povečanje robustnosti in zanesljivosti sistema, pri čemer so v prvih treh mesecih za naložbe namenili dobrih 5,1 milijona evrov ali za 18 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Med drugim so letos zgradili dve novi in obnovili štiri transformatorske postaje, položili 29,4 km srednje in nizkonapetostnih kablovodov ter rekonstruirali 53,3 km nadzemnih srednje in nizkonapetostnih vodov. Uspešno se nadaljuje tudi uvajanje naprednih merilnih sistemov, tako da je trenutno skupno število merilnih mest, vključenih v napredni merilni sistem, 210.682, kar predstavlja že 95,2 odstotka vseh merilnih mest na distribucijskem območju Elektra Maribor.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.