Energetika

V Elektru Maribor pospešeno vgrajujejo napredne merilne sisteme

Konec leta naj bi bilo z naprednimi merilnimi sistemi opremljenih že skoraj 96 odstotkov vseh njihovih merilnih mest.

V Elektru Maribor pospešeno vgrajujejo napredne merilne sisteme

V Elektru Maribor se zavedajo, da so napredni merilni sistemi temeljni gradnik pametnih omrežij, zato že nekaj zadnjih let pospešeno vlagajo ne samo v povečanje robustnosti in zmogljivosti omrežja, temveč tudi v izgradnjo naprednih merilnih sistemov, ki vključuje sistemske števce pri uporabnikih sistema, kontrolne števce in podatkovne zbiralnike v transformatorskih postajah, merilne centre, komunikacijsko infrastrukturo, ki omogoča prenos podatkov od sistemskih števcev do merilnih centrov, in vzpostavitev enotnega informacijskega sistema. Pri vzpostavljanju naprednega merjenja so eno naših uspešnejših podjetij, saj je bilo konec leta 2020 v sistem naprednega merjenja vključeno že več kot 208 tisoč njihovih uporabnikov oziroma že več kot 94 odstotkov vseh merilnih mest. S tem so krepko presegli zakonsko postavljen cilj 80-odstotne vključenosti uporabnikov v napredni sistem merjenja v letu 2020, ambiciozne načrte na tem področju pa imajo tudi za letos. Tako naj bi letos v napredni merilni sistem dodatno vključili še dobrih 12.000 uporabnikov, kar drugače rečeno pomeni, da naj bi bilo konec leta vanj vključenih že 211.500 merilnih mest oziroma 95,7 odstotka vseh merilnih mest.  
Kot pravijo v Elektru Maribor, bodo z vzpostavitvijo sodobnih merilnih sistemov uporabnikom in drugim akterjem na trgu omogočili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu, uporabo naprednih tarifnih sistemov in dodatnih storitev ter možnost prilagajanja odjema.

Brane Janjič
O avtorju