Energetika

V Gradcu še zlasti o jedrski varnosti

Pred dnevi je bilo v Gradcu na rednem letnem sestanku med Avstrijo in Slovenijo veliko govora še zlasti o jedrski varnosti.
V Gradcu še zlasti o jedrski varnosti

Delegaciji obeh držav sta se sestali po bilateralnem sporazumu o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji.  

Po sporočilu z Uprave RS za jedrsko varnost so predstavniki slovenske strani, poleg običajne izmenjave informacij s področja zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, avstrijsko stran podrobneje informirali še o nekaterih drugih pomembnejših tekočih dogajanjih.  

Gre za dogodke v času od zadnjega srečanja lani novembra v Krškem, ki so posebej zanimali avstrijsko stran. Mednje sodijo, na primer, ukrepi in posodabljanje jedrske varnosti v JE Krško po nesreči v Fukušimi, potek remonta v JE Krško 2012, puščanje goriva v JE Krško, preverjanje pogojev za podaljšanje obratovanja JE Krško, status gradnje odlagališča nizko- in srednje- radioaktivnih odpadkov, potek obdobnega varnostnega pregleda v JE Krško in obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA.  

Avstrijska stran je sporočila tudi, da namerava izdelati študijo jedrske varnosti v vseh sosednjih državah, kjer obratujejo jedrske elektrarne in bo o zaključkih te študije predvidoma poročala na naslednjem sestanku, ki bo prihodnje leto v Ljubljani. (mj)