Energetika

V javni obravnavi novela Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog sprememb Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije. Pripombe na ministrstvu zbirajo do 20. junija. 

V javni obravnavi novela Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE

Agencija za energijo skladno z zakonom vsako leto do 31. oktobra pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. Ta napoved se nato uporabi za določitev referenčne cene električne energije in služi kot podlaga za določanje potrebne višine obratovalnih podpor v naslednjem letu. Kot pravijo na ministrstvu, so se v obdobju 2022 do 2024 razmere na energetskem trgu zaradi energetske krize izrazito spremenile in se še vedno niso umirile. Zaradi ohlajanja gospodarstva, sorazmerno tople zime in posledično presežkov zemeljskega plina ter znižanja cen emisijskih kuponov so se tržne cene električne energije v zadnjih mesecih leta 2023, takoj po objavi napovedi cene za leto 2024, občutno znižale. Velike negotovosti in nihanja cen na trgu so povzročili občutno povečanje marž trgovcev, ki so manjšim proizvajalcem električne energije ponujali znatno nižje cene od tržnih. Zato se za zmanjšanje tržnih tveganj predlaga ustrezna prilagoditev modela za določanje referenčne cene električne energije C(ElRef). 
Podobne trende kot pri električni energiji  na ministrstvu opažajo tudi na trgu z zemeljskim plinom, zato predlagajo manjšo spremembo tudi pri modelu določanja referenčne cene zemeljskega plina C(ZPRef), s katerim bi zmanjšali tržna tveganja in vključili druge višje stroške soproizvodnih naprav. 

Novi model določanja referenčne cene se bo sicer prvič uporabil za napoved za leto 2025, ki jo bo Agencija za energijo objavila najpozneje do konca oktobra letos.
 

Brane Janjič
O avtorju