Energetika

V javni obravnavi pravilnik o kriterijih za podelitev statusa nevladne organizacije na področju energije

MOPE pripombe zainteresiranih javnosti na posebnem obrazcu zbira do 10. junija.

V javni obravnavi pravilnik o kriterijih za podelitev statusa nevladne organizacije na področju energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je v javno obravnavo posredovalo predlog pravilnika, ki določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju energije, na podlagi katerih se podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu.

Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (v nadaljevanju: ZNOrg) ministri, pristojni za področja, na katerih nevladne organizacije delujejo, podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje pogoja izkazovanja pomembnejših dosežkov delovanja na področju v javnem interesu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge, če kriteriji niso določeni z zakonom.
Te kriterije za nevladne organizacije določa predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju energije.
Naslovnik pravilnika so nevladne organizacije, ki delujejo na področju energije z aktivnostmi za zagotavljanje varne, trajnostne, zanesljive in kakovostne oskrbe energije, povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter rabe energije iz obnovljivih virov.
Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje dosežek, ki presega interese članov nevladne organizacije in je splošno koristen, nevladna organizacija pa deluje na področjih, ki so kot pomembna opredeljena v strateških dokumentih republike Slovenije (npr. resolucije, programi) in iz katerih izhaja javni interes.
Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev iz omenjenega zakona s poročiloma in programom ter morebitnimi drugimi dokazili in listinami, s katerimi izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.

Zainteresirane javnosti lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošljejo na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov MOPE, najkasneje do 10. junija.

Polona Bahun
O avtorju