Izpostavljeno

V obratovanju elektroenergetska povezava med Madžarsko in Slovenijo

S tem se je po več letih prizadevanj za izgradnjo manjkajoče povezave Slovenije s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske sklenila največja investicija v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini Elesa, ki je skupaj z izgradnjo nove 400/110 kV postaje v Cirkovcah vredna dobrih 150 milijonov evrov.

V obratovanju elektroenergetska povezava med Madžarsko in Slovenijo

Kot sta že pred časom napovedala sistemska operaterja prenosnega omrežja Slovenije (ELES) in Madžarske (MAVIR), je bila danes ob 10:03 vzpostavljena fizična povezava med madžarskim in slovenskim elektroenergetskim sistemom.
Sistemski operaterji prenosnega omrežja ELES, MAVIR in HOPS so izvedli predhodne preizkuse in meritve novozgrajene mednarodne povezave, ki bo zagotovila stabilnejše in zanesljivejše delovanje elektroenergetskega sistema na napetostnem nivoju 400 kV in prispevala k še močnejši povezavi omenjenih trgov na skupni notranji trg EU z električno energijo. Dvosistemski 400 kV daljnovod Cirkovce–Pince obratuje v okviru testiranja in poskusnega zagona, s tržnega vidika pa bo povezava v postopek izračuna čezmejne zmogljivosti vključena od 6. julija dalje.
Z izgradnjo daljnovoda dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince je sedaj Slovenija s prenosnim omrežjem povezana še z zadnjo sosednjo državo, to je Madžarsko. Širše gledano je omenjeni daljnovod del povezave med tremi državami: Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo, saj gre en daljnovodni sistem na Madžarsko v Heviz, drugi pa na Hrvaško v Žerjavinec.

Pogajanja za izgradnjo madžarsko-hrvaško-slovenske 400 kV prenosne povezave so se začela že sredi 90-ih let, zadnja faza pa je bila izgradnja daljnovoda Cirkovce-Pince. Na madžarski strani je bil pred prelomom tisočletja z naložbo Madžarske elektroenergetske družbe, takrat lastnice prenosnega omrežja, dokončan dvosistemski daljnovod med Hévízom in slovensko-hrvaško-madžarsko tromejo. V okviru tega je bil na madžarski strani zgrajen petkilometrski krak bodočega slovenskega daljnovoda v smeri Slovenije, kar je omogočilo kasnejšo povezavo. Slovenski elektroenergetski sistem je sedaj povezan z omenjenim krakom.

Gradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince je na slovenski strani potekala od avgusta 2020 do junija 2022, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji za oskrbo daljnovoda. V okviru gradnje je bilo zgrajenih in asfaltiranih 120 kilometrov dovoznih cest, vgrajenih 7850 ton jeklene konstrukcije na več kot tisočih plitvih in globokih temeljih. Poleg tega je bilo na 264 daljnovodnih stebrov nameščenih več kot 2400 kosov izolatorskih verig z več kot 1500 kilometrov vodnikov. Novi 400 kV daljnovod je prvi v Sloveniji s stebri, ki imajo obliko glave »donava«, in prvi daljnovod s tremi vodniki tipa 490-AL1/64-A20SA v snopu, kar bo močno pripomoglo k zmanjšanju emisij hrupa v okolje. Posebna je tudi sama trasa daljnovoda, ki poteka prek močvirnatih območij ter terenov z izjemno nepredvidljivo in zahtevno geološko sestavo tal. Kako zahtevna je geologija, se je pokazalo pri izvajanju globokega temeljenja, saj se je sestava tal med sosednjimi stojnimi mesti (in piloti posameznega stojnega mesta) izrazito razlikovala.

Uraden zaključek projekta je predviden konec leta, saj je treba na dele daljnovoda, ki niso blizu napetosti, nanesti še zaščitni premaz, zaradi česar bo daljnovod občasno izklopljen. Do jeseni bodo po načrtih krajinskih arhitektov uredili krajino, investitor pa nadaljuje tudi z vzpostavljanjem izboljšav habitatov, ki niso neposredno pod daljnovodom.

Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo prinesel številne koristi, in sicer povečanje zanesljivosti obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečanje uvoznih zmogljivosti in možnost večje integracije trga z električno energijo v regiji ter lažji dostop do vzhodnih trgov z električno energijo. Projekt izgradnje daljnovoda je bil uvrščen na seznam projektov skupnega interesa, ELES pa je zato iz Instrumenta za povezovanje Evrope prejel nekaj več kot 48 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Video vsebina

Polona Bahun
O avtorju