Okolje

V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

Program LIFE je finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe. Zelene ideje uresničuje že od leta 1992 in do danes je bilo sofinanciranih več kot 5500 projektov po vsej EU in v tretjih državah.

V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

Okvirni proračun razpisa programa LIFE, vodilne pobude EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, v višini 571 milijonov evrov, je razdeljen v tri stebre. V okviru standardnih akcijskih projektov je na voljo 155 milijonov evrov za naravo in biotsko raznovrstnost, 65 milijonov evrov za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, 61,98 milijona evrov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, štirje milijoni evrov za prehod na čisto energijo, osem milijonov evrov za novi evropski Bauhaus ter deset milijonov evrov za okoljsko upravljanje. V okviru donacij za usklajevanje in podporo bo za prehod na čisto energijo na voljo 77 milijonov evrov, v okviru strateških integriranih projektov pa še dodatnih 150 milijonov evrov.

Upravičeni do pridobitve sredstev so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije, ki v EU delujejo na področju ohranjanja narave, varstva okolja, podnebnih sprememb ali prehoda na čisto energijo. Program LIFE podpira inovativne in učinkovite projekte z dokazljivimi učinki in najboljšimi praksami, ki jih je mogoče ponoviti in razširiti drugje v Evropi. Vloge za projekte LIFE lahko predloži ena organizacija ali več organizacij, ki sodelujejo z drugimi evropskimi partnerji.
Za obdobje 2021-2027 je Evropska komisija povečala sredstva programa LIFE za skoraj 60 odstotkov, na 5,4 milijarde evrov, in vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo. Program LIFE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

Za obdobje 2021-2027 je Evropska komisija povečala sredstva programa LIFE sicer povečala za skoraj 60 odstotkov na 5,4 milijarde evrov, in vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo. Program LIFE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).
Interesenti za sredstva lahko zaprosijo do septembra.

Polona Bahun
O avtorju