e-mobilnost

V petek se začenja že 21. Evropski teden mobilnosti

Letošnji vseevropski akciji ozaveščanja o trajnostni mobilnosti se bo pridružilo kar 96 slovenskih občin, ki pripravljajo vrsto različnih aktivnosti.

V petek se začenja že 21. Evropski teden mobilnosti

Letošnji, že 21. Evropski teden mobilnosti, bo potekal pod sloganom Trajnostno povezani, v času prireditve pa bo skoraj polovico slovenskih občin posameznike, še zlasti mlade, spodbujalo k odločitvi za trajnostno mobilnost oziroma k hoji ter večji uporabi kolesa in javnega prevoza. Med 16. in 22. septembrom bodo občine tako prebivalce kot obiskovalce povabile k udeležbi v raznovrstnih aktivnostih: organizirani bodo na primer kolesarski izleti, brezplačne popravljalnice koles, Dan brez avtomobila in Park(irni) dan, ponekod bodo razdaljo označevali celo Peš kažipoti. Vrtci in šole bodo najmlajše k hoji spodbujali z igrama Beli zajček in Kokoška Rozi, nekatere učence pa bosta do šole pospremila Pešbus in Bicivlak. Občine bodo predstavile tudi nove pridobitve, na primer izboljšave kolesarske infrastrukture, k sodelovanju pri načrtovanju pa bodo povabile tudi občane. Aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti se bodo marsikje prepletale z evropskim letom mladih, programi vse delavnic in dogodkov, ki bodo potekale po vsej Sloveniji pa so na enem mestu zbrani na spletni strani tedenmobilnosti.si. 

Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer je ob tej priložnosti povedal, da so gradnja kolesarskih stez, rumenih pasov za javni potniški promet in vzpostavitve novih železniških povezav le nekateri od ukrepov, ki trajnostno mobilnost delajo dostopnejšo za vse ter imajo za skupnost velik pomen. In dodal, da projekti, kot je Evropski teden mobilnosti, vztrajno dvigujejo zavedanje o pomenu aktivne mobilnosti. Na ministrstvu ob tem še poudarjajo, da lahko vsak posameznik s premišljeno odločitvijo za aktivno mobilnost pomembno pripomore k lepšemu življenju celotne skupnosti. Hoja, kolesarjenje in javni prevoz namreč za razliko od avtomobilskega prometa v ozračje vnašajo znatno manj toplogrednih plinov, okolje manj onesnažujejo s hrupom in svetlobo, povzročijo manj prometnih nesreč in tudi izboljšajo naše zdravje. 

Slovenci smo sicer izrazito avtomobilni, saj skoraj 70 odstotkov vseh poti opravimo z avtomobilom, v dveh tretjinah osebnih vozil pa se vozi le ena oseba. Poleg tega več kot polovico voženj z avtomobilom opravimo na razdalji krajši od dveh kilometrov, pri čemer gre za razdaljo, ki bi jo lahko opravili peš ali s kolesom in na ta način prispevali k manjši gneči in zmanjšanju emisij iz prometa.

Brane Janjič
O avtorju