Energetika

V predlog novele zakona vključen bistveno krajši nabor sprememb od pričakovanega

GZS je na petkovi seji Ekonomsko socialnega sveta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pozvala, da upošteva predloge socialnih partnerjev iz razprave in jih z amandmaji vključi v besedilo zakona.

V predlog novele zakona vključen bistveno krajši nabor sprememb od pričakovanega

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je na seji Ekonomsko socialnega sveta pohvalil pripravljenost ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana, da prisluhne težavam podjetij zaradi energetske krize in skuša izboljšati veljavni zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Je pa v končni različici predloga novele, ki je bila predstavljena na seji, vključenih bistveno manj sprememb, kot jih je predlagala GZS in gospodarstvo pričakovalo, minister pa v zadnjem obdobju tudi napovedoval.

Predvsem je GZS razočarana, da je bil delež pomoči s 30 na 50 odstotkov zvišan le pri enostavni pomoči ter, da vstopni prag ni bil znižan na 1,5-kratnik dviga cene električne energije in zemeljskega plina. Ponovno je izpostavila nujnost, da se iz novele črta sporna izjava upravičenca glede vključitve dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v končne cene svojih proizvodov in storitev. Pri tem je dejala, da takšne izjave Začasni okvir Evropske komisije ne predvideva ter jo označila kot dodatno administrativno breme ter oteževalno okoliščino za podjetja. Zlasti tudi z vidika, da podjetja v skladu s predlogom zakona sama nosijo cenovno tveganje do dvokratnika dviga cene električne energije in zemeljskega plina. Predlog GZS so podprle druge delodajalske in gospodarske organizacije in združenja, ki so člani Ekonomsko socialnega sveta.

Ekonomsko socialni svet je zato Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pozval, da upošteva predloge socialnih partnerjev iz razprave in jih z amandmaji vključi v besedilo zakona.

Polona Bahun
O avtorju