Energetika

V pripravi ukrepi za nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina

Zaradi visokih cen in nestanovitnosti energetskih trgov vlada usmerja načrtovanje novih ukrepov za blažitev energetske draginje za leto 2023.
 

V pripravi ukrepi za nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina

Vlada je na včerajšnji seji Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 30. novembra pripravi ukrep za primerno nadomestilo dobaviteljem, ki dobavljajo električno energijo in zemeljski plin končnim odjemalcem, zaradi morebitne škode, nastale iz naslova regulacije maloprodajnih cen električne energije in zemeljskega plina, za leto 2023.

Vlada Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo prav tako nalaga, da najkasneje do 30. novembra 2022 pripravi ukrep za sofinanciranje stroškov električne energije, zemeljskega plina in ogrevanje neposredno z zemeljskega plina, za mala, srednje velika in velika podjetja v skladu z začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini, za leto 2023.
Vlada je ob tem Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zadolžila, da najkasneje do 30. novembra pripravi ukrepe za skrajšani delovni čas in čakanje na domu za leto 2023.

Predlagani sklepi so potrebni, da bodo dobavitelji električne energije in zemeljskega plina ter mala, srednje velika in velika podjetja lažje načrtovala svoje poslovanje v letu 2023. Pripraviti mora potrebne ukrepe za primerno nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina zaradi morebitne škode, nastale iz naslova regulacije maloprodajnih cen električne energije in zemeljskega plina, ukrep za sofinanciranje stroškov električne energije in zemeljskega plina za mala, srednje velika in velika podjetja v skladu s sporočilom Komisije o začasnem okviru za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po ruski agresiji proti Ukrajini, ukrepe za skrajšani delovni čas in čakanje na domu za blaženje nestanovitnosti, povezane z energetsko draginjo v gospodarstvu.

Polona Bahun
O avtorju