Energetika

V prvem trimesečju 2024 za subvencije izplačanih 16,4 milijona evrov

Po podatkih Centra za podpore pri Borzenu je subvencionirana proizvodnja električne energije 3522 proizvodnih naprav s skupno močjo 380,1 MW v prvih treh mesecih znašala 108,8 GWh. To je 41 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prav tako je bilo izplačano 41 odstotkov manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2023. 

V prvem trimesečju 2024 za subvencije izplačanih 16,4 milijona evrov

V prvih treh mesecih leta 2024 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE v višini 108,8 GWh skupaj izplačanih 16,4 milijona evrov podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obdobju prvega trimesečja je evidentirana za 41odstotkov manjša proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 11,7 milijonov evrov manj sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v tem obdobju znašala 151 evrov/MWh in je bila na podobni ravni kot v enakem obdobju leta 2023. Konec marca 2024 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 38 enot manjše kot konec leta 2023. Prve mesece leta 2024 je zaznamoval upad proizvodnje zaradi spremenjenih referenčnih cen električne energije ter nadaljevanje odhodov iz sistema enot, ki jim je iztekla pravica do prejemanja podpore.

Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2024 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, in sicer 43,7 GWh. Največ izplačil za podpore so prejele sončne elektrarne, in sicer osem milijonov evrov (49 odstotkov) za proizvodnjo v višini 37,4 GWh. Sledijo naprave SPTE na fosilna goriva s 3,3 milijona evrov (20 odstotkov) in elektrarne na biomaso z 2,5 milijona evrov (15 odstotkov) izplačil.

V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta je bil v letošnjem prvem trimesečju evidentiran padec (za 64 odstotkov) proizvodnje iz SPTE enot na fosilna goriva ter za 25 odstotkov manjša proizvodnja iz bioplinskih elektrarn, na drugi strani pa za 53 odstotkov večja proizvodnja iz hidroelekrarn, za 14 odstotkov večja iz sončnih elektrarn ter enaka proizvodnja iz elektrarn na biomaso. Glede na strukturo proizvodnje so v prvem trimesečju 2024 prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 40-odstotnim deležem, sledijo sončne elektrarne s 34- odstotnim, bioplinske elektrarne z 12-odstotnim in elektrarne na biomaso z 11-odstotnim deležem celotne subvencionirane proizvodnje električne energije v shemi.

Skupna izplačila za podpore so bila v prvem trimesečju 2024 v primerjavi z enakim obdobjem lani nižja za 41 odstotkov. V prvem trimesečju letošnjega leta je bilo tako izplačanih za 83 odstotkov manj podpor za SPTE enote na fosilna goriva in deset odstotkov manj podpor za hidroelektrarne. Za vse ostale vire je bilo izplačanih več podpor kot v primerljivem obdobju leta 2023, in sicer: 23 odstotkov več za sončne elektrarne, 107 odstotkov več za elektrarne na biomaso in 252 odstotkov več za bioplinske elektrarne.

Polona Bahun
O avtorju