Energetika

V prvem trimesečju elektrika za gospodinjstva nekoliko dražja, za druge cenejša

Maloprodajna cena za povprečno gospodinjstvo je znašala 203 evre za MWh in je bila za tri odstotke višja kot konec leta, za negospodinjske odjemalce pa 206 evrov, kar je bilo za kar devetnajst odstotkov manj kot v lanskem zadnjem trimesečju.

V prvem trimesečju elektrika za gospodinjstva nekoliko dražja, za druge cenejša

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko strukture referenčnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za prvo letošnje trimesečje. Po teh podatkih je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 202,5 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za tri odstotke, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 206 EUR/MWh, kar je bilo kar 19 odstotkov manj kot v prejšnjem trimesečju. 
V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca sicer zvišala za 12 odstotkov, pri čemer je bila postavka cene za dobavo energije višja za 6 odstotkov. Negospodinjski odjemalci pa so bili v enem letu deležni 16-odstotnega znižanja, pri čemer je bila postavka za samo dobavo energije nižja kar za 30 odstotkov.

In kakšna je slika po posameznih cenovnih postavkah? V prvem letošnjem trimesečju je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 53,8 odstotka (108,9 evra za MWh), delež omrežnine 27 (54,6 evra), delež dajatev v energetiki 0,5 (0,9 evra), delež trošarine 0,7 (1,53 evra) in davek na dodano vrednost 18 odstotkov končne maloprodajne cene. 
V primeru negospodinjskih odjemalcev pa je bil končni razrez cene takšen: delež postavke za dobavo energije je znašal 79 odstotkov (133,2 evra za MWh), delež omrežnine 13,5 (22,8 evra), delež dajatev v energetiki 6,7 (11,3 evra), delež trošarine pa 0,8 odstotka (1,3 evra) končne cene brez vključenega DDV.
 

Brane Janjič
O avtorju