Energetika

V prvem trimesečju izplačano za 30,9 milijona evrov podpor

Glede na strukturo izplačil prevladujejo sončne elektrarne z 39-odstotnim deležem.
V prvem trimesečju izplačano za 30,9 milijona evrov podpor

Po podatkih Centra za podpore, operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) je subvencionirana proizvodnja električne energije znašala 278,9 GWh. Podporna shema ob koncu marca obsegala 3858 enot s skupno nazivno močjo 414,5 MW. Konec marca 2020 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi enako kot konec leta 2019.

V prvih treh mesecih leta 2020 je bilo izplačano za 30,9 milijona evrov podpor, kar je tri odstotke maj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za štiri odstotke več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - marec 2020 znašala 110,8 evra/MWh in je bila za šest odstotkov manjša kot v enakem obdobju leta 2019. Razlog so nižja izplačila obratovalnih podpor predvsem za SPTE naprave v letu 2020 zaradi višjih referenčnih tržnih cen.

Glede na strukturo izplačil v prvem trimesečju 2020 prevladujejo sončne elektrarne z 39-odstotnim deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 30-odstotnim deležem, elektrarne na biomaso s 17-odstotnim deležem, bioplinske elektrarne z devetodstotnim deležem in hidroelektrarne s triodstotnim deležem vseh izplačanih podpor. Sončnim elektrarnam je bilo v tem obdobju izplačanih 12 milijonov evrov za proizvodnjo v višini 49,8 GWh. Za naprave SPTE na fosilna goriva je bilo izplačanih 9,4 milijona evrov za proizvodnjo v višini 144,1 GWh. Za elektrarne na biomaso je bilo izplačanih 5,2 milijona evrov za proizvodnjo v višini 35,6 GWh. Za bioplinske elektrarne je bilo izplačanih 2,8 milijona evrov za proizvodnjo v višini 23,5 GWh, za hidroelektrarne pa milijon evrov za proizvodnjo v višini 22,7 GWh.

V primerjavi z enakim obdobjem lani je bila v obdobju prvega trimesečja v letošnjem letu proizvodnja iz hidroelektrarn za 15 odstotkov večja. Proizvodnja ja iz SPTE na fosilna goriva je bila večja za 12 odstotkov, proizvodnja iz bioplinskih elektrarn pa je bila večja za štiri odstotke. Na drugi strani je bil nivo proizvodnje iz sončnih elektrarn na enaki ravni, za 13 odstotkov pa je bila manjša proizvodnja iz elektrarn na biomaso.

Glede na strukturo proizvodnje v prvem trimesečju 2020 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 52-odstotnim deležem. Sledijo sončne elektrarne z 18-odstotnim deležem, elektrarne na biomaso s 13-odstotnim deležem ter hidroelektrarne in bioplinske elektrarne z vsake po osemodstotnim deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Polona Bahun
O avtorju