Omrežja

V RTP Beričevo poskusno vklopljen statični sinhronski kompenzator

Testiranja se bodo izvajala do sredine maja, ko bo statični sinhronski kompenzator (STATCOM) pripravljen za obratovanje v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

V RTP Beričevo poskusno vklopljen statični sinhronski kompenzator


V okviru projekta SINCRO.GRID je bila v slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem vgrajena optimalna kombinacija različnih visokotehnološko naprednih naprav za kompenzacijo jalove moči in regulacijo napetosti. Zadnja izmed naprav, STATCOM, je bila vgrajena v RTP Beričevo v Sloveniji. Konec aprila so se začela testiranja naprave. STATCOM je bil vklopljen in obremenjen na polno moč v kapacitativnem in induktivnem območju +-150 Mvar. Testiranja se bodo izvajala do sredine maja, ko bo STATCOM pripravljen za obratovanje v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

Projekt SINCRO.GRID – 1. faza je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena, ki poteka na območju Slovenije in Hrvaške. Ker ob čedalje večjem vključevanju decentraliziranih OVE na območju obeh držav primanjkuje virov prožnosti, potrebnih za uravnavanje elektroenergetskega sistema, so operaterji prenosnega (HOPS in ELES) in distribucijskega omrežja (HEP-ODS in SODO) Hrvaške in Slovenije začeli iskati skupne rešitve. Kot najobetavnejša se je pokazala vzpostavitev mednarodnega sodelovanja pri vzpostavljanju pametnih omrežij in rodila se je ideja za projekt SINCRO.GRID. 

Projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID – 1. faza ponuja inovativno integracijo že uveljavljenih tehnologij, ki bo koristila elektroenergetskima sistemoma obeh držav in tudi drugim državam v širši regiji. V okviru projekta bodo v elektroenergetski sistem Slovenije in Hrvaške vgrajene kompenzacijske naprave, napreden sistem za ugotavljanje meja obratovanja in sistem hranilnikov električne energije, vzpostavljen pa bo tudi čezmejni virtualni center vodenja.
 

Polona Bahun
O avtorju