Energetika

V RTP Krško uspešno prispel nov transformator

Elesov projekt dogradnje RTP Krško se bliža h koncu, v stikališče pa je že prispel tudi nov transformator. 
V RTP Krško uspešno prispel nov transformator

V soboto, 28. januarja, je bil na Elesovem projektu dograditve stikališča RTP Krško, dosežen pomemben mejnik, saj je v stikališče prispel nov transformator, ki bo po začetku obratovanja v precejšnji meri razbremenil obstoječi transformator in tudi povečal samo instalirano moč RTP Krško. Nov transformator ima v primerjavi z že obstoječim transformatorjem vrsto prednosti, saj ima naraven način hlajenja, opremljen pa je tudi s celo vrsto merilnih naprav in sistemom za daljinski nadzor, ki omogoča neprekinjeno spremljanje vseh dogajanj v napravi. Transformator z močjo 300 MVA in transformacijo 400/110 kV bo deloval vzporedno z obstoječim, skupaj s prevozom pa je Eles zanj odštel blizu 3 milijone evrov.

Prevoz transformatorja, ki je do praga stikališča iz tovarne Končar- Siemens v Zagrebu prispel po železnici, nato pa pot do pripravljenih temeljev v stikališču nadaljeval s posebej prilagojenim tovornim vozilom, je bil še posebej zahteven, saj gre za tovor izjemnih dimenzij, ki v dolžino meri kar 12 metrov, v širino in višino pa po 4 metre. O njegovi izjemni velikosti in s tem povezanimi zahtevnimi namestitvenimi koraki veliko pove tudi podatek, da bo po namestitvi vseh pripadajočih sistemov in napolnitvi z oljem tehtal kar 310 ton.

Naj še omenimo, da so hkrati s pripravami na postavitev novega transformatorja  v RTP Krško potekala oziroma še potekajo tudi druga dela povezana z samo razširitvijo stikališča, ki bo tako po dokončanju dograditvenih del konec maja oziroma v začetku junija že pripravljeno tudi za priključitev novega 400 kV daljnovoda Beričevo-Krško.

(bj)

Fotogalerija

Brane Janjič
O avtorju