Obnovljivi viri

V Salonitu Anhovo v izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn

Cementarna Salonit Anhovo in Interenergo sta podpisala pogodbo za izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn na industrijskem območju v Anhovem, poleg že načrtovane ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji, katere gradnja že poteka.  

V Salonitu Anhovo v izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn

Podpis nove pogodbe se nanaša na dodatne sončne elektrarne z nazivno močjo 1,5 MW, ki bodo postopno pričele obratovati do jeseni 2022. Nameščene bodo na vse primerne strehe v industrijskem kompleksu. 

V prihodnjih letih v Salonit Anhovo načrtujejo tudi postavitev sončnih elektrarn na tleh – v kamnolomu in na območju stare cementarne, kjer trenutno poteka urejanje območja. V podjetju ocenjujejo, da bodo imeli do leta 2024 postavljene več kot 5 MW inštalirane moči iz sončne energije. 

Tovrstna strateška partnerstva vodijo k uresničevanju razvojnih načrtov Salonita Anhovo, na podlagi katerih želijo do leta 2025 zagotoviti 40 odstotkov električne energije za proizvodni proces iz lastnih obnovljivih virov energije – sončnih elektrarn in električne energije iz odpadne toplote, kar bo predvidoma 50 GWh. 

Salonit Anhovo in Interenergo sta h gradnji sončnih elektrarn pristopila v obliki energetskega pogodbeništva oziroma partnerstva med porabnikom energije in ponudnikom energetskih storitev. Vso proizvedeno električno energijo iz sončne energije bo Salonit Anhovo neposredno odkupoval od Interenerga in v celoti uporabil v proizvodnem procesu, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja. 

Član uprave Salonita Anhovo Dr. Tomaž Vuk, je ob podpisu pogodbe poudaril pomen sodelovanja in povedal, da so v podjetju veseli, da so vzpostavili zanesljivo in kredibilno partnerstvo s podjetjem Interenergo, s katerim si na področju zelenega prehoda delijo skupne vrednote, cilje in vizije. Resničen preboj na področju čiste energije je namreč mogoč le ob sodelovanju različnih podjetij in sektorjev. Z uresničevanjem njihovih začrtanih razvojnih načrtov, na podlagi katerih si prizadevajo za prehod k ogljično nevtralni proizvodnji cementa, želijo izkazati odgovornost do okolja, v katerem delujejo.

Trenutno je v teku gradnja sončne elektrarne na predhomogenizacijski hali Salonita Anhovo, katere neto površina bo 11.180 m2, kar je primerljivo z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča. Ta bo letno proizvedla 2.120 MWh električne energije, obratovati pa bo začela letošnjo pomlad.

Polona Bahun
O avtorju