Energetika

V sistemu trgovanja z emisijami od letos tudi letalski prevozniki

Leto 2012 je v letalski promet prineslo precejšnjo spremembo.
V sistemu trgovanja z emisijami od letos tudi letalski prevozniki

Po direktivi EU, ki je bila sprejeta v času predsedovanja Slovenije EU, morajo od letos naprej vsa letala, ki vzletajo in pristajajo na letališčih v EU, slediti svojim izpustom CO2. V shemo trgovanja z emisijami ne bodo vključeni le manjši prevozniki, ki povzročajo nizke izpuste. Za vključitev letalske industrije v sistem za trgovanje z emisijami se je EU odločila, ker se izpusti iz letalskega prometa povečujejo hitreje kot v katerem koli drugem sektorju. Trenutno emisije iz letalskega prometa predstavljajo približno pet odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov, po ocenah znanstvenikov pa naj bi se zaradi povečevanja letalskega prometa do leta 2050 ti povečali do štirikrat. Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) opozarja, da bodo s tem še dodatno obremenili že tako močno obremenjeno industrijo. Letni stroški letalskih družb naj bi se po oceni združenja do leta 2020 povečali na 2,8 milijard evrov.

Letalski prevozniki bodo sprva za leto 2012 pridobili pravice do izpustov v višini 97 odstotkov njihovih povprečnih izpustov v obdobju 2004-2006, v obdobju od leta 2013 do 2020 pa naj bi se meja spustila na 95 odstotkov. Brezplačno jim bo podeljenih 85 odstotkov pravic, ostale pa bodo morali kupiti. Odstotek brezplačnih kuponov se bo nato do leta 2020 postopno zniževal. Na račun brezplačnih kuponov v prehodnem obdobju naj bi letalski prevozniki vlagali v posodobitev svoje flote, izboljšanje učinkovitosti porabe goriva in uporabo okolju prijaznih letalskih goriv oziroma drugih alternativnih virov energije ter razvoju novih materialov.

Pridobljene pravice do emisij bodo morali prevozniki enkrat letno predati državi, ki bo pristojna za njihovo administracijo. Če prevozniki svoje obveznosti predaje pravic ne bodo izpolnjevali, predlog direktive EU predvideva, da jim lahko država, pristojna za njihovo administracijo, odvzame dovoljenje za letenje. Po predvidevanjih naj bi bilo v shemo vključenih 600 letalskih prevoznikov.

Denar od nakupov pravic naj bi uporabili za financiranje boja proti podnebnim spremembam v EU in tretjih državah, za razvoj čistejših letal in druge okoljevarstvene politike. (pb)

Polona Bahun
O avtorju