Omrežja

V Sloveniji možnih vsaj 58 lokacij za postavitev velikih samostoječih sončnih elektrarn

Ministrstvo za infrastrukturo je v luči aktualnih razmer na energetskih trgih v sodelovanju s sistemskim in distribucijskim operaterjem pripravilo načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončne energije. Ta kaže, da je trenutno na ozemlju Slovenije vsaj 58 lokacij, kjer je možna postavitev velikih samostoječih sončnih elektrarn nad 10 MW moči s skupno močjo 1031 MW.

V Sloveniji možnih vsaj 58 lokacij za postavitev velikih samostoječih sončnih elektrarn

Zaradi trenutnih razmer na energetskih trgih je vlada na redni seji 14. julija ministru, pristojnemu za energetiko, namreč naložila, da v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja (ELES) in sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja (SODO) pripravi načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončne energije za 1000 MW do leta 2025 na primernih lokacijah. ELES in SODO sta za namene usmerjanja investitorjev v večje sončne elektrarne v točke elektroenergetskega sistema z lažje izvedljivim priklopom, tako izdelala pregled možnih lokacij in potenciala za postavitev večjih sončnih elektrarn. 

Študija, ki jo je izdelal ELES, je pokazala, da je na območju Slovenije ocenjen skupni tehnični potencial, brez upoštevanja večjih sončnih elektrarn v Sloveniji za postavitev velikih samostoječih sončnih elektrarn na potencialno primernih območij okvirno 4.964 MW z letno proizvodnjo 5.809 GWh. Natančnejša analiza in določitev območij s strnjeno velikostjo sončnih elektrarn vsaj 10 MW je pokazala, da je takšnih lokacij v Sloveniji skupno 89, ob izločitvi lokacij z večjim deležem gozda, ki niso hitro primerne za postavitev sončnih elektrarn, je takšnih lokacij 58 oziroma za 1031 MW. In sicer na Gorenjskem 55 MW, na Goriškem 15 MW, v jugovzhodni Sloveniji 31 MW, v Obalno-Kraški regiji 11 MW, v Osrednjeslovenski regiji 162 MW, v Podravski regiji 253 MW, v Pomurski regiji 151 MW, v Posavski regiji 206 MW, v Primorsko-notranjski regiji 33 MW, v Savinjski regiji 90 MW in v Zasavski regiji 24 MW. 

Pregled možnosti priključitve večjih sončnih elektrarn na distribucijski sistem električne energije v Sloveniji v RTP 110 kV/SN, ki ga je izdelal SODO, pa kaže, da je ocenjeni potencial možne vključitve večjih proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje 795 MW. In sicer na območju distribucijskega podjetja Elektro Celje 185 MW, na območju distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska 110 MW, na območju distribucijskega podjetja Elektro Ljubljana 215 MW, na območju distribucijskega podjetja Elektro Maribor 155 MW in na območju distribucijskega podjetja Elektro Primorska 130 MW.

Polona Bahun
O avtorju