Energetika

V TP Radvanje poskusna uvedba pametnega omrežja

Dobljeni rezultati bodo Elektru Maribor pomagali pri načrtovanju omrežij prihodnosti in razvoju novih storitev.
V TP Radvanje poskusna uvedba pametnega omrežja
Elektro Maribor si sistematično in načrtovano prizadeva za posodabljanje svojega distribucijskega omrežja, da bi svojim odjemalcem lahko zagotavljal čim bolj kakovostne storitve. Ob pilotnih projektih s področja pametnih omrežij, v Elektru Maribor tako že nekaj let pospešeno uvajajo tudi sistem pametnega merjenja oziroma pametnih števcev, v katerega je vključena že četrtina vseh merilnih mest. Takšni števci med drugim omogočajo plačilo porabljene električne energije po dejansko porabljenih količinah in možnost dinamičnega tarifiranja ter posledično spodbujajo k učinkovitejši in bolj varčni rabi električne energije.
V sodelovanju s posameznimi podjetji iz slovenske industrije (Kolektor, C&G) so pred kratkim zagnali tudi projekt  Pametno omrežje, katerega namen je analiza vplivov porabnikov ter proizvajalcev na elektrodistribucijsko nizkonapetostno in srednjenapetostno omrežje. Rezultati  bodo podali smernice za nov način obratovanja, vodenja in načrtovanja elektrodistribucijskega omrežja v skladu z novimi razmerami v omrežju. Hkrati želijo tudi ugotoviti, kako porabnikom zagotoviti še bolj kakovostno oskrbo z električno energijo, raziskati možnost novih storitev za uporabnike omrežja, predvsem pa analizirati vključevanje vedno večjega števila razpršenih virov v omrežje. Za pilotni projekt so sicer izbrali napajalno območje transformatorske postaje v Radvanju, na katero je že sedaj priključenih več razpršenih virov, poslovnih odjemalcev, polnilnica električnih vozil, v prihodnje pa tudi nekaj individualnih stanovanjskih hiš. Transformatorska postaja bo vodena iz distribucijskega centra vodenja, in sicer na srednjenapetostnem nivoju, po novem pa tudi na nizkonapetostnem nivoju. Kakovost električne napetosti bo spremljana na obeh napetostnih nivojih v TP in na več točkah v omrežju. Merilna mesta uporabnikov omrežja bodo opremljena s pametnimi števci električne energije, ki bodo omogočali dodatne storitve uporabnikom in dodatne funkcije operaterju omrežja. V sistem je vključenih že približno 50.000 oziroma 25 odstotkov merilnih mest. Cilj do konca leta 2013 je vključiti 37  odstotkov merilnih mest, do leta 2020 pa vsa merilna mesta. Podatkovni storitvi, ki ju bo tak način merjenja omogočal, sta spletni energetski prikazovalnik porabe energije in hišni energetski prikazovalnik porabe energije in stroškov.(bj)
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.