Energetika

V veljavi nova direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb

Ta vključuje ukrepe, ki bodo pospešili obnove stavb, izboljšali energetsko učinkovitost novih stavb in jih naredili pametnejše.
V veljavi nova direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb

Države članice so morale do 10. marca v nacionalno zakonodajo prenesti nova pravila EU o rabi energije v stavbah, ki bo državljanom EU pomagala k zmanjšanju porabe energije stavb in posledično k prihranku denarja in bivanju v bolj zdravih stavbah. Spremembo direktive narekuje paket Čista energija za vse Evropejce, ki določa tudi, da morajo države članice sprejeti nacionalno dolgoročno strategijo obnove stavb, določiti politične usmeritve in ukrepe ter sprostiti financiranje, ki je nujno za dekarbonizacijo obstoječega stavbnega fonda do leta 2050.

Nova evropska zakonodaja vključuje ukrepe, ki bodo pospešili obnove stavb, izboljšali energetsko učinkovitost novih stavb in jih naredili pametnejše. Glede na to, da stavbe največje porabnice energije v EU in so odgovorne za 36 odstotkov izpustov CO2, so ti še toliko bolj pomembni. Poleg varčevanja energije in zmanjšanja emisij bo nova direktiva omogočila tudi ustvarjanje novih delovnih mest, pomagala zmanjšati energetsko revščino ter izboljšati udobje in sanitarne pogoje bivališč.

Nova direktiva bo začrtala jasno pot do nizko- in brezogljičnega stavbnega fonda v EU do leta 2050, ki ga bodo podprli tudi nacionalni načrti za dekarbonizacijo stavb. Spodbudila bo uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter pametnih tehnologij za zagotavljanje učinkovitega delovanja stavb, na primer z uvedbo sistemov za avtomatizacijo in nadzor. Podpira uvedbo infrastrukture za e-mobilnost v vseh stavbah, uvaja „kazalnik pametne pripravljenosti“, ki bo meril zmogljivost stavb za uporabo novih tehnologij in elektronskih sistemov, da se prilagodijo potrebam potrošnika, optimizirajo njegovo delovanje in interakcijo z omrežjem. Direktiva vključuje in znatno krepi dolgoročne strategije obnove stavb, omogoča sprostitev javnega in zasebnega financiranja in nove naložbe. S prenovo starejših stavb pa bo, kot že omenjeno, direktiva pomagala v boju proti energetski revščini in zmanjševanju porabo energije gospodinjstev.

Kot je znano, Evropska komisija želi, da EU vodi prehod na čisto energijo. Zato se je zavezala, da bo do leta 2030 izpuste CO2 zmanjšala za najmanj 40 odstotkov, hkrati pa modernizirala gospodarstvo EU ter zagotovila delovna mesta in napredek vsem evropskim državljanom. Pri tem komisijo vodijo trije glavni cilji: na prvo mesto postaviti energetsko učinkovitost, doseči vodilno vlogo v svetu na področju obnovljivih virov energije in zagotoviti pošteno ponudbo za potrošnike.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.