Energetika

V veljavi uredba o 15-odstotnem zmanjšanju porabe zemeljskega plina v EU

Osnovni cilj uredbe je do naslednje pomladi zmanjšati porabo plina v Evropi za 15 odstotkov in tako nadaljevati prizadevanja za zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih dobaviteljev.

V veljavi uredba o 15-odstotnem zmanjšanju porabe zemeljskega plina v EU

Namen uredbe je zagotoviti urejeno in usklajeno zmanjšanje porabe plina po vsej EU, da bi se pripravili na prihajajočo zimo. Z uredbo, ki je v veljavo stopila včeraj, so se države članice EU dogovorile, da bodo v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 porabo zmanjšale za 15 odstotkov glede na porabo zadnjih petih let, in sicer z ukrepi po lastni izbiri. Uredba opredeljuje prostovoljno, v primeru izrednih razmer pa obvezujočo zmanjšanje rabe plina. Medtem, ko si bodo vse države članice po najboljših močeh prizadevale za to zmanjšanje, je Svet EU določil nekatere izjeme in možnosti za uporabo delnega in ponekod popolnega odstopanja od obveznega cilja zmanjšanja, s čimer se upoštevajo posebne razmere v posameznih državah članicah in zagotavlja, da bo zmanjšanje povpraševanja po plinu učinkovito okrepilo zanesljivost oskrbe v EU.

Države bodo posebej upoštevale veljavno zakonodajo v odnosu do zaščitenih odjemalcev, kot so gospodinjstva in službe, ki izvajajo ključne storitve za delovanje družbe, kot so kritični subjekti, zdravstveno varstvo in obramba. Prav tako države ne bodo sprejemale odločitev, ki bi ogrožale delovanje skupnega trga in zanesljivost oskrbe. Države članice bodo posodobile svoje nacionalne načrte za izredne razmere, v katerih bodo navedle ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki jih načrtujejo, in Evropski komisiji redno poročale o napredku
Uredba dopolnjuje vse druge ukrepe, ki so bili doslej sprejeti v okviru programa REPowerEU, zlasti za diverzifikacijo virov oskrbe s plinom, pospešitev razvoja obnovljivih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti.

Uredba je izjemen in izreden ukrep, ki se bo uporabljala eno leto, Evropska komisija pa bo do maja 2023 opravila pregled in preučila, ali jo je glede na splošno stanje oskrbe s plinom v EU treba podaljšati.

Polona Bahun
O avtorju