Okolje

V zadnjem četrtletju 2023 zabeležen padec emisij v gospodarstvu EU

Po podatkih evropskega statističnega urada so emisije iz gospodarstva EU v  četrtem četrtletju leta 2023 znašale 897 milijonov ton ekvivalenta CO2, kar je štiriodstotno zmanjšanje v primerjavi z istim četrtletjem leta 2022 (935 milijonov ton ekvivalenta CO2). Bruto domači proizvod (BDP) EU je v tem obdobju ostal stabilen in se je v primerjavi z četrtim četrtletjem leta 2022 povečal za 0,2 odstotka.

V zadnjem četrtletju 2023 zabeležen padec emisij v gospodarstvu EU

Po podatkih Eurostata, so se v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi z letom prej emisije zmanjšale v štirih od devetih spremljanih  gospodarskih sektorjev, in sicer je bilo največje zmanjšanje zabeleženo pri oskrbi z električno energijo in plinom (za 17,2 odstotka) in v predelovalnih dejavnostih (za 3,1  odstotka). Emisije gospodinjstev so ostale skoraj stabilne, najbolj pa so se povečale v sektorju oskrba z vodo, kanalizacijo in klimatizacijo ( za 2,8 odstotka), V zadnjem lanskem četrtletju so k skupnim emisijam toplogrednih plinov sicer največ prispevala gospodinjstva (22,9 odstotka), predelovalne dejavnosti (19,9 odstotka) ter oskrba z električno energijo in plinom (17,7 odstotka). 

V četrtem četrtletju leta 2023 so se emisije, v primerjavi z istim četrtletjem leta 2022, zmanjšale v 22 državah članicah EU, v petih pa so bile višje, med njimi tudi v Sloveniji. Evropski statistični urad je največje zmanjšanje emisij zabeležil v Estoniji (za 23 odstotkov), Bolgariji (za 17 odstotkov) in na Finskem (za devet odstotkov). Od 22 članic EU, v katerih so se po podatkih evropskega statističnega urada emisije zmanjšale, jih je deset zabeležilo tudi padec BDP (Estonija, Finska, Švedska, Nemčija, Avstrija, Irska, Latvija, Litva, Nizozemska in Luksemburg). Madžarska je ob znižanju emisij BDP ohranila na enaki ravni, v preostalih enajstih državah članicah EU pa so uspeli hkrati zmanjšati emisije in povečati svoj BDP (Bolgarija, Belgija, Češka, Danska, Italija, Španija, Francija, Poljska, Portugalska, Romunija in Hrvaška). Povečanje emisij je evropski statistični urad zabeležil na Malti (za 7,7 odstotka), v Sloveniji (za 5,6 odstotka), na Cipru (za 2,3 odstotka), na Slovaškem (za 1,7 odstotka) in v Grčiji (za 0,3 odstotka). Hkrati je vseh pet držav zabeležilo rast BDP, in sicer: Malta za 4,3 odstotka, Slovenija in Slovaška za 2,2 odstotka, Ciper za 2,1 odstotka in Grčija za 1,1 odstotka.

Polona Bahun
O avtorju