Jedrska energija

Vaja Jedrska nesreča 2022

Končala se je enodnevna, teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022

Vaja Jedrska nesreča 2022

V Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je končala enodnevna, teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022. Vaja je bila redna in načrtovana že za lansko leto, vendar je bila zaradi epidemioloških razmer prestavljena. Podobna vaja je bila izvedena že leta 2019. Na vaji je sodelovalo več kot 50 vadbencev, med njimi poveljnik in Štab Civilne zaščite Republike Slovenije, nekatera ministrstva in vladne službe, regijski in občinski poveljniki Civilne zaščite iz Posavja, občine Krško, Sevnica, Brežice ter Nuklearna elektrarna Krško. Cilj vaje je bilo preverjanje usklajenost izvajanja zaščitnih ukrepov s poudarkom na evakuaciji med občinsko, regijsko in državno ravnjo, razumevanje nalog in odzivnost državnih organov, regije ter občin v Posavju, primernost organiziranja, razpoložljivost sil in sredstev pri nosilcih nalog iz načrtov zaščite in reševanja, identificirali pa so tudi bistvene izzive pri izvajanju zaščitnih ukrepov s poudarkom na evakuaciji. Po vaji je bila izvedena prva analiza vaje, ugotovitve bodo upoštevane pri prenovi državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, ki je v zaključni fazi priprave. Vodstvo vaje pa bo pripravilo končno poročilo, s katerim bo seznanilo Vlado Republike Slovenije.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.