Obnovljivi viri

Več sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije je predvidenih še 4 milijone EUR več.

Več sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Nova višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij, tako znaša 9 milijonov EUR. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW. Upravičeni nameni za sofinanciranje po javnem razpisu so nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje in stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije, pri čemer dejavnosti iz druge in tretje alineje predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz prve alineje na javni razpis. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Nova višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij, znaša 9 milijonov EUR. Dodeljena sredstva odobrenih operacij morajo biti s strani upravičencev porabljena do konca oktobra 2023. Vloge za četrto odpiranje morajo prispeti najkasneje do 25. 2. 2022.

Ministrstvo za infrastrukturo je v tudi Uradnem listu objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Sprememba povišuje razpisana sredstva za dodatne 4 milijone EUR.

 

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.