Omrežja

Vidnih kar nekaj izboljšav

Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je objavila oceno nacionalnih razvojnih načrtov za prenosno elektroenergetsko omrežje.

Vidnih kar nekaj izboljšav

Razvoj prenosnega omrežja za električno energijo je ključen za dosego ciljev energetske politike, ki jih je določila EU. Zlasti desetletni razvojni načrt prenosnega omrežja, ki ga pripravlja ENTSO-E (TYNDP), je ključno orodje za usklajeno načrtovanje omrežij v vseh državah EU. Desetletni razvojni načrt (in  njegovo izvajanje) je močno odvisen od nacionalnih razvojnih načrtov ter za načrtovanje infrastrukture zahteva doslednosti in dvosmerno interakcijo med tema dvema instrumentoma.

ACER v svoji oceni ugotavlja več izboljšav v primerjavi s prejšnjim pregledom nacionalnih razvojnih programov (2019) poleg tega pa tudi, da je več držav upoštevalo njegova priporočila izpred dveh let.

Med drugimi je več držav sprejelo pripravo razvojnih načrtov na vsaki dve leti, uvedlo strožji nadzor s strani nacionalnih regulativnih organov, zagotovilo sistematično vključevanje zainteresiranih strani v proces priprave načrtov ter izboljšalo ocenjevanje in preglednost projektov.
ACER pozdravlja te izboljšave in poudarja, da bo še naprej spodbujal nacionalne regulativne organe in druge pristojne, da upoštevajo njihova priporočila in jih izvajajo še naprej.

Med potrebnimi izboljšavami ACER izpostavlja potrebo po pripravi le enega nacionalnega razvojnega načrta za prenosno omrežje za posamezno državo, dvoletno pripravo nacionalnih razvojnih načrtov z letno posodobitvijo in strožjem nadzoru regulatorja. Po mnenju agencije so potrebna uporaba vsaj enega scenarija iz TYNDP, javna posvetovanja o nacionalnih razvojnih načrtih, javna objava teh razvojnih načrtov in pripadajočih uredb oziroma ustreznih uradnih aktov (na primer mnenje regulativnih organov). Nujna je jasna preglednost ključnih informacij o projektih (vključno z datumom začetka, statusom projekta, stroški projekta), njihovim čezmejnim pomenom in vplivi na okolje. Prav tako je v tovrstne projekte treba vključiti tudi oceno tretje strani o projektih ter pripraviti ustrezen nacionalni sistem ocenjevanja projektov v skladu s TYNDP. 

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.