Energetika

Višja stopnja zavzetosti zaposlenih v Elektro Gorenjski

V družbi Elektro Gorenjska so v dobrih šestih letih povečali stopnjo zavzetosti zaposlenih za kar devetkrat v primerjavi s preteklimi leti. Ta dosežek odraža predanost zaposlenih ter usmerjenost k trajni inovativnosti v vsakdanjem delovnem okolju.

Višja stopnja zavzetosti zaposlenih v Elektro Gorenjski

''Verjamemo, da znanje raste in se veča, ko ga delimo.'' To je načelo, ki ga Elektro Gorenjska živi v praksi, saj so se aktivno vključili v srečanje, kjer so delili svoje izkušnje s trajno inovativnostjo in upravljanjem organizacijske kulture. To predstavlja pomemben korak k dvigu kakovosti dela in rasti podjetja. Elektro Gorenjska se ponaša z izjemnimi dosežki na področju upravljanja organizacijske kulture, trajne inovativnosti ter zavzetosti zaposlenih. Nedavno so svoje bogate izkušnje delili na izobraževalnem srečanju Slovenskega državnega holdinga, kjer so predstavili temo "Oblikovanje korporativne kulture podjetja: priložnosti in izzivi pri upravljanju".

Deljenje znanja kot temelj rasti
Na dogodku sta ključna predstavnika Elektro Gorenjske, Ivan Šmon, predsednik uprave, ter Mateja Nadižar Svet, direktorica sektorja korporativnih storitev, izpostavila ključne vidike upravljanja trajne inovativnosti v podjetju. Njuna predstavitev je osvetlila strategije, ki so vodile do izjemnega povečanja zavzetosti zaposlenih v obdobju šestih let. Elektro Gorenjska se lahko pohvali z izjemnim napredkom na področju zavzetosti zaposlenih. V samo šestih letih so uspeli povečati stopnjo zavzetosti kar devetkrat v primerjavi s preteklimi leti. Ta dosežek odraža predanost zaposlenih ter usmerjenost k trajni inovativnosti v vsakdanjem delovnem okolju.

Javno ponosni na svoje zaposlene
V sporočilu Elektro Gorenjske je posebna zahvala namenjena sodelavkam in sodelavcem, ki s svojo zavzetostjo in predanostjo trajni inovativnosti soustvarjajo uspešno zgodbo podjetja. Njihov vsakodnevni prispevek je ključen element v ustvarjanju trajne energije, ki bo oblikovala prihodnost elektroenergetike. Elektro Gorenjska ostaja predana vrednotam trajnostne energetike, kar se odraža tudi v pristopu k upravljanju organizacijske kulture in trajne inovativnosti. Njihova zgodba je zgled, kako sodelovanje, deljenje znanja ter zavzetost zaposlenih lahko oblikujejo uspešno in trajnostno prihodnost elektroenergetike.

Mare Bačnar
O avtorju